Aktualitātes|Par NAA|Studijas|Uzņemšana|Pētniecība|Bibliotēka|Kadetu dzīve
Resursi un rīki
Fotogalerija
Video galerija
Sociālie mediji
Tavai drošībai
Iepirkumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Saites
Kontaktinformācija
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Republikas Zemessardze
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija / Studijas / Virsnieka speciālista pamatkurss
Virsnieka speciālista pamatkurss

Virsnieka speciālista pamatkurss

 

Kursa programmas forma: pilna laika klātiene.

Kursa ilgums: Kurss notiek 3 apmācību blokos: 1. un 2. apmācību bloks 6 nedēļas (notiek NBS Instruktoru skolā), 3. apmācību bloks 186 stundas (notiek Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā).

Mācību maksa: nav (mācības tiek finansētas no Nacionālo bruņoto spēku budžeta līdzekļiem).

Mācību bāze: Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija.

Mācību valoda: latviešu.

Mācību plānojums: katru darba dienu (atsevišķos gadījumos arī sestdienās un svētdienās).

Iestāšanās nosacījumi: augstskolas absolvents, kas ieguvis vismaz bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un teologa, jurista, ārsta, psihologa, diriģenta vai IT speciālista kvalifikāciju; veselības atbilstība dienestam Nacionālajos bruņotajos spēkos.

Kursa mērķis:

Virsnieka speciālista pamatkursa mērķis ir sagatavot militāros speciālistus, kuri pildīs kapelāna, jurista, ārsta, psihologa, diriģenta vai IT speciālista pienākumus Nacionālo bruņoto spēku vienībās.

Papildu informācija

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Rīgā, Ezermalas iela 8, LV-1014, tel.: 67076881, fakss: 67076888, e-pasts: naa (at) mil.lv .

Kvalifikācijas piešķiršana

Virsnieka speciālista pamatkursa absolventi saņem sertifikātu par kursa beigšanu, viņiem tiek piešķirta virsleitnanta dienesta pakāpe (sertificētiem ārstiem - kapteiņa dienesta pakāpe) un viņi turpina dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos savā specialitātē.

 

Aktuālās saites
© Nacionālā aizsardzības akadēmija, 2009