Aktualitātes|Par NAA|Studijas|Uzņemšana|Pētniecība|Bibliotēka|Kadetu dzīve
Resursi un rīki
Fotogalerija
Video galerija
Sociālie mediji
Tavai drošībai
Iepirkumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Saites
Kontaktinformācija
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Republikas Zemessardze
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija / Uzņemšana
Uzņemšana

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas priekšrocības

√  Bezmaksas studijas, studējošie ir pilnā valsts apgādē.

√  Stabils atalgojums jau studiju laikā:

  • karavīra alga (sākot ar 470 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas);
  • uzturdevas kompensācija (308,76 eiro mēnesī);
  • dzīvokļa īres kompensācija (142,29 eiro mēnesī).

√  Apmaksāta veselības aprūpe un karavīra sociālās garantijas.

√  Studējošā kredīta atmaksa augstskolu absolventiem, ja viņi apgūs programmu „Komandējošā sastāva virsnieks” vai absolvēs Virsnieka speciālista pamatkursu.

√  Personības izaugsme un līdera spēju izkopšana komandas darbā.

√  Laba mācību bāze Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā un sadarbības partneraugstskolās Rīgas Tehniskajā universitātē un Latvijas Jūras akadēmijā.

√  Profesionāli lektori, svešvalodu apguve un dalība starptautiskajās aktivitātēs.

√  Bezmaksas dienesta kopmītne, sporta zāles un peldbaseins.

√  Moderna bibliotēka ar plašu militārās un vispārizglītojošās literatūras un periodikas klāstu dažādās valodās, datu bāzes, bezmaksas interneta pieslēgums.

√  Iespēja studiju laikā nodarboties ar pētniecisko darbību un publicēties žurnālā „Kadets”.

√  Aktīva dalība studējošo pašpārvaldē – Krīvu padomes darbā un tās organizētos pasākumos.

√  Kadetu klubs un militārās tradīcijas.

√  Kultūras, sporta un saliedēšanas pasākumi.

√  Prakses studiju laikā Latvijā un ārvalstīs.

√  Nodrošināta dienesta vieta Nacionālajos bruņotajos spēkos.

√  Pilnvērtīga, interesanta karjera pēc akadēmijas absolvēšanas un stabils atalgojums.

√  Profesionālā izaugsme un turpmāka bezmaksas izglītība Latvijā un ārvalstīs.

Pieteikšanās kārtību lasi šeit!Foto no JIC arhīva

 

Aktuālās saites
© Nacionālā aizsardzības akadēmija, 2009