Aktualitātes|Par NAA|Studijas|Uzņemšana|Pētniecība|Bibliotēka|Kadetu dzīve
Resursi un rīki
Fotogalerija
Video galerija
Sociālie mediji
Tavai drošībai
Iepirkumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Saites
Kontaktinformācija
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Republikas Zemessardze
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija / Aktualitātes / Vareļu kaujas vēsturiskais apskats
Vareļu kaujas vēsturiskais apskats

24. un 25. novembrī Nacionālās aizsardzības akadēmijas otrie kursi devās pārgājienā pa vēsturiskajām Vareļu kaujas vietām, maršrutu pēc iespējas pielīdzinot Kara skolas jauno kadetu maršrutam, kas viņiem bija jāveic 1919. gada Brīvības cīņu laikā kaujās Vareļu māju un Plāņu apkaimē.

Pārgājiena gaitā kadeti pa grupām prezentēja savus kauju fragmentus, kas izveidoja kopējo priekšstatu par kauju norisi, tā laika kaujas apstākļiem un likumsakarībām. Pārdomas raisīja fakts, ka jaunie kadeti tikai pēc mēneša ilgām apmācībām jau tika nosūtīti uz kaujas lauka, un par spīti niecīgajām zināšanām, viņi jau bija gatavi celties un krist savas valsts vārdā. Pieturas vietās daudz tika mudināts iedomāties sevi šo kadetu vietā, kas ļāva salīdzināt viņu kaujas motivāciju un iespējas ar mums pašiem.

 Aktivitātes noslēdzās piemiņas vietā, kas ierīkota kaujās kritušajiem 14 kadetiem. Ar šo piemiņas brīdi noslēdzās mūsu vēsturiskais divu dienu pārgājiens, taču apzinamies, ka mūsu senčiem pēc Vareļu kaujām vēl nekas nebija beidzies...

Sauszemes spēku 2. kursa kadets Dāvids Francs

Aktuālās saites
© Nacionālā aizsardzības akadēmija, 2009