Aktualitātes|Par NAA|Studijas|Uzņemšana|Pētniecība|Bibliotēka|Kadetu dzīve
Resursi un rīki
Fotogalerija
Video galerija
Sociālie mediji
Tavai drošībai
Iepirkumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Saites
Kontaktinformācija
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Republikas Zemessardze
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija / Aktualitātes / Kadetu eseju konkursa nolikums
Kadetu eseju konkursa nolikums

Apstiprināts ar
NAA prorektora
plt. V.Āboliņa
rīkojumu Nr. 3
2017. gada 10. martā

Kadetu eseju konkursa nolikums

Konkursu organizē Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (turpmāk – NAA) sadarbībā ar Krīvu padomi.

 

1. Konkursa mērķis:

1.1. attīstīt prasmi paust savas domas rakstveidā;

1.2. rosināt kadetus argumentēti paust savas domas par NBS aktuāliem jautājumiem;

1.3. stiprināt patriotismu.

2. Konkursa dalībnieki:

Tiesības piedalīties konkursā ir visiem NAA kadetiem.

3. Konkursa norise:

Konkurss tiek izsludināts 2017. gada 10. martā un beidzas 16. jūnijā ar konkursa uzvarētāja apbalvošanu.

Konkurss notiek vienā kārtā. Aicinājumu piedalīties konkursā ievieto NAA mājaslapā un par to informē Krīvu padome. Labākie darbi tiks publicēti žurnālā “Kadets” vai citā veidā.

4. Tiek piedāvāti šādi temati:

1) Mans virsnieka ideāls.

2) Nedomāsim, ka ar vārdiem vien pietiek. Simts un tūkstoškārt svarīgāks par visiem vārdiem ir piemērs un priekšzīme.

3) “Cilvēka vērtību nenosaka tiesības, ko viņš izlieto, bet gan pienākumi, ko tas uzņemas.”

(Barons Hamilkars Felkerzāms)

4) “Turi Latviju dziļi ieslēgtu sirdī.

Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt.

Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.”

(J. Jaunsudrabiņš)

5) “Ko jūs guļat? Ko jūs guļat?

Nākat sargāt latvju zemi!”

(J. Rainis)

5. Iesniedzamie darbi:

Darbam jābūt oriģināldarbam, tas nedrīkst būt iepriekš iesniegts kādā mācību priekšmetā vai kur citur.

Darba apjoms – ne vairāk kā 1000-1200 vārdu jeb 3 A4 lapas ar 1,5 intervālu starp rindām, šrifts Times New Roman, burtu lielums – 12.

Darbu iesniegšanas kārtība: iesūtot uz e-pastu: mareta.krisberga@mil.lv līdz 2017. gada 15. maijam.

Iesūtītie darbi autoriem netiek atdoti. Iesniedzot darbu, jābūt norādītam autora vārdam un uzvārdam, studiju programmai un kursam, e-pasta adresei.

6. Konkursa darbu vērtēšana:

Konkursa darbu vērtēšanas komisiju nosaka ar NAA prorektora rīkojumu.

Visi konkursam iesūtītie darbi paliek NAA īpašumā un, atsaucoties uz autoru, var tikt izmantoti publikācijās.

Tiek piešķirtas trīs balvas: konkursa uzvarētājam – dāvanu karte militāro preču veikalā 50 EUR apmērā, 2. vietas ieguvējam – dāvanu karte 40 EUR apmērā militāro preču veikalā un 3. vietas ieguvējam – dāvanu karte 30 EUR apmērā militāro preču veikalā.

Konkursa darbu vērtēšanas komisija drīkst piešķirt arī veicināšanas balvas.

Žūrijas sēžu materiāli un darbu izvērtēšanas jautājumi nedrīkst tikt izpausti dalībniekiem vai personām, kas nav oficiāli saistītas ar darbu izvērtēšanu.

7. Darbu vērtēšanas kritēriji:

Atbilstība konkursa formālajiem kritērijiem (darbu iesūtīšanas termiņš, darba apjoms).

Darba atbilstība izvēlētajam darba tematam un konkursa mērķiem.

Darba mākslinieciskā kvalitāte, oriģinalitāte, inovācija, valodas stils.

Aktuālās saites
© Nacionālā aizsardzības akadēmija, 2009