Aktualitātes|Par NAA|Studijas|Uzņemšana|Pētniecība|Bibliotēka|Kadetu dzīve
Resursi un rīki
Fotogalerija
Video galerija
Sociālie mediji
Tavai drošībai
Iepirkumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Saites
Kontaktinformācija
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Republikas Zemessardze
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija / Aktualitātes / Esi līderis? Nāc studēt aizsardzības akadēmijā, bez maksas apgūstot virsnieka profesiju!
Esi līderis? Nāc studēt aizsardzības akadēmijā, bez maksas apgūstot virsnieka profesiju!

Nacionālie bruņotie spēki aicina jauniešus ar vidējo un augstāko izglītību izvēlēties militāro karjeru un bez maksas studēt Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, lai apgūtu virsnieka profesiju, kas garantēs darbu vismaz turpmākos 20 gadus.

Nacionālā aizsardzības akadēmija ir vienīgā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas īsteno akreditēto studiju virzienu “Militārā aizsardzība”, lai sagatavotu profesionāli izglītotu komandējošo un militāro speciālistu sastāvu valsts aizsardzības nozarei.

Vidusskolu absolventiem tā piedāvā apgūt trīs akreditētas profesionālā bakalaura studiju programmas. „Sauszemes spēku militārās vadības” studiju programmu realizē sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes Autotransporta institūtu, lai sagatavotu nākamos virsniekus, tehniķus - mehāniķus dienestam Sauszemes spēkos, bet „Jūras spēku militārās vadības” studiju programmu ― sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmiju, lai sagatavotu nākamos virsniekus, kuģu vadītājus un mehāniķus dienestam Jūras spēku flotilē. Savukārt “Gaisa spēku militārās vadības” studiju programmu realizē sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Aeronautikas institūtu, lai sagatavotu nākamos virsniekus, tehniķus – avioniķus dienestam Gaisa spēku aviācijas bāzē.

Profesionālā augstākās izglītības programma „Komandējošā sastāva virsnieks” piedāvā jauniešiem ar akadēmisko vai otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību studēt aizsardzības akadēmijā, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Papildus profesionālajām studiju programmām Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija nodrošina Virsnieka speciālista pamatkursu. Tajā uzņem Latvijas Republikas augstāko mācību iestāžu absolventus – ārstus, juristus, teologus, diriģentus, psihologus un IT speciālistus.

Pirms studijām aizsardzības akadēmijā visiem atlasītajiem kandidātiem jāapgūst kadeta kandidāta kursa programma – 13 nedēļas Kājnieku skolā un 8 nedēļas Instruktoru skolā. „Komandējošā sastāva virsnieks” studiju programmā papildus vēl ir paredzēts 8 nedēļu apmācības posms.

Šogad bruņotie spēki profesionālajā dienestā pieņems 828 karavīrus, no kuriem 120 – studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, lai kļūtu par savas valsts armijas virsniekiem.

2016./2017.gada sākumā augstskolās tika uzņemti 28 588 studenti. Visstraujāk uzņemto skaits pieaudzis tieši Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, kur uzņemti par 35 procentiem vairāk studentu, bet augstākā līmeņa studijās – pat par 86 procentiem vairāk studentu nekā gadu iepriekš.

Kandidātu dokumentu pieņemšana studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā jau ir sākusies un notiks līdz pat 31. jūlijam.

Iestājoties aizsardzības akadēmijā, kadetus sagaida ne vien dinamisks mācību process, bet arī vairākas priekšrocības, kādas nav citās mācību iestādēs: studijas ir bez maksas – tās tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem; studiju laikā kadeti ir pilnā valsts apgādē un kadetiem tiek nodrošinātas karavīra sociālās garantijas.
Kadetiem maksā karavīra algu (stipendiju), sākot ar 780 eiro pēc nodokļu nomaksas.  Kadetus nodrošina ar bezmaksas izmitināšanu dienesta viesnīcā un iespēju bez maksas izmantot Sporta kluba kompleksu. Akadēmijā ir pieejama bibliotēka ar plašu militārās un vispārizglītojošās literatūras un periodikas klāstu dažādās valodās, dažādas datu bāzes un bezmaksas interneta pieslēgums.

Pēc akadēmijas absolvēšanas visiem virsniekiem ir nodrošināta dienesta vieta Nacionālo bruņoto spēku vienībās.

Ar akadēmijas piedāvātajām studiju un apmācības programmām un kandidātiem izvirzītajām prasībām var iepazīties akadēmijas interneta vietnē www.naa.mil.lv, bet ar pieteikšanās kārtību un atlases procesu militārajam dienestam - bruņoto spēku interneta vietnes www.mil.lv sadaļā „Rekrutēšana", neskaidrību gadījumā rakstot uz elektronisko pasta adresi rekrutesana@mil.lv vai zvanot pa tālruni 67137137.
Aktuālās saites
© Nacionālā aizsardzības akadēmija, 2009