Aktualitātes|Par NAA|Studijas|Uzņemšana|Pētniecība|Bibliotēka|Kadetu dzīve
Resursi un rīki
Fotogalerija
Video galerija
Sociālie mediji
Tavai drošībai
Iepirkumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Saites
Kontaktinformācija
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Republikas Zemessardze
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija / Aktualitātes / Par Litenes lauka nometni
Par Litenes lauka nometni

No šī gada 14. līdz 16.jūnijam man un manam kursam bija tā iespēja atrasties Litenes lauku nometnē, kur mēs uzzinājām, tā laika nežēlīgos notikumus. Nometnes teritorija ir uzkopta un labiekārtota par godu tā laika kritušajiem un deportētajiem virsniekiem.

Nometnes pirmā diena pagāja mierīgi, iekārtojot nometnes teritoriju, kā arī vakarā visiem atrodoties vienuviet, skatoties dokumentālu filmu „Padomju stāsts”. Jāsaka godīgi, ka filma atstāja lielu iespaidu un lika mums nedaudz vairāk iejusties 1940. gada sajūtās.  Brīdī kad filma beidzās, visi kopīgi palikām pie ugunskura un aprunājām filmā redzēto. 

Nometnes otrajā dienā viss kurss devāmies pārgājienā 15 kilometrus pa tā laika iemītajām takām. Bija iespēja aplūkot labi saglabājušos ierakumus, kuros bija vērojami 1940. gadā atstātie raksti, kurus bija rakstījuši paši karavīri. Vēlāk atgriezāmies bāzē, kur noritēja kopīgs pasākums pie ugunskura, nometnes dalībnieku sastāvā.

Vissaistošākais notikums manā uztverē bija otrās dienas vakara aktivitātes. Mēs sēdējām aplī ap ugunskuru un visi kopīgi dziedājām dziesmas akordeona un ģitārspēles pavadījumā.

Gribētu, lai ikkatrs Latvijas iedzīvotājs varētu sajust šīs sajūtas, kuras ieguvu šajās dienās. Manuprāt, tas veicinātu patriotismu latviešos.

Nometnes noslēguma ceremonijā ieradās Latvijas augstākās amatpersonas, lai apbalvotu nometnes labāko kadetu, un man par pārsteigumu tas izrādījos es. Tas mani patiešām ļoti motivē turpmākajam dienestam. Ir patiess prieks, kad tavs darbs tiek novērtēts.

Kadets, kareivis Nils Ronkausks
GS MV 1.kurss

 

 

Aktuālās saites
© Nacionālā aizsardzības akadēmija, 2009