Aktualitātes|Par NAA|Studijas|Uzņemšana|Pētniecība|Bibliotēka|Kadetu dzīve
Resursi un rīki
Fotogalerija
Video galerija
Sociālie mediji
Tavai drošībai
Iepirkumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Saites
Kontaktinformācija
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Republikas Zemessardze
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija / Aktualitātes / Nacionālās Aizsardzības akadēmijas kadeti dodas palīgā sakopt latviešu literātu dzimtās mājas
Nacionālās Aizsardzības akadēmijas kadeti dodas palīgā sakopt latviešu literātu dzimtās mājas

8. jūnija rītā 30 Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadeti seržanta Ērika Leonoviča vadībā devās uz Ozolnieku novada Sidrabenes pagastā esošajām mājām “Billītes”. Plašākai sabiedrībai tās ir zināmas kā 20. gadsimta latviešu literātu Edvarta Virzas un Elzas Stērstes dzimtās mājās.

Sadalījušies grupās, kadeti veica dažādus apkaimes sakopšanas darbus. Viena grupa atbrīvoja netālu no mājām esošo Dzejnieku birzi un Dzejnieku taku no sakritušajiem un ieaugušajiem kokiem.

Savukārt citi sazāģēja un aizveda vētrā nolauzto milzu vītolu, kas neskaitāmus gadus iezīmēja robežu starp “Billīšu” mājām un “Rāceņiem” – Virzu dzimtas kādreizējo māju. Savukārt kadetēm bija īpaši atbildīgs uzdevums, jo, līdzās sauso ozolu zaru zāģēšanai, viņām tika uzticēts parūpēties par lazdu, zem kuras vienas vasaras laikā E.Virza sarakstījis savu slavenāko poēmu “Straumēni”.  Starp citu, tieši ar šo darbu, viņš ticis nominēts prestižajai Nobela prēmijai literatūrā.

Šobrīd “Billīšu” mājās saimnieko Virzas un Stērstes mazmazmeita Diāna Jance. Ar viņu Nacionālajai Aizsardzības akadēmijai ir bijis tas gods sadarboties jau iepriekš, kad Jance kļuva par mūžībā aizgājušās dzejnieces Astrīdes Ivaskas testamenta izpildītāju un iepriekšējos divus gadus labākajam akadēmijas absolventam pasniedza ģenerāļa Mārtiņa Hartmaņa Zobena balvu.

Talkas izskaņā kadetus cienāja ar zupu un Diāna Jance veica E.Virzas dzejoļa priekšlasījumu papildinot to ar stāstu par abiem literātiem, viņu dzīves līkločiem un pašām “Billītēm”.

Kadetu čaklais darbs novērtēts arī laikrakstā “Bauskas Dzīve”. Ar Antras Ērgles rakstu “ “Billītes” pirms Jāņiem palīdz sakopt Aizsardzības akadēmijas kadeti” varat iepazīties šeit:

http://www.bauskasdzive.lv/vietejas-zinas/billites-pirms-janiem-palidz-sakopt-aizsardzibas-akademijas-kadeti-164883

 

Aktuālās saites
© Nacionālā aizsardzības akadēmija, 2009