Aktualitātes|Par NAA|Studijas|Uzņemšana|Pētniecība|Bibliotēka|Kadetu dzīve
Resursi un rīki
Fotogalerija
Video galerija
Sociālie mediji
Tavai drošībai
Iepirkumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Saites
Kontaktinformācija
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Republikas Zemessardze
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija / Aktualitātes / Brīvības cīņas kadetu skatījumā
Brīvības cīņas kadetu skatījumā

Bermonta uzbrukums Rīgai, bija notikums, kas lika Latvijai īsā laika posmā izveidot Latvijas Kara skolu un  sagatavot jaunos virsniekus, jo Latvijas armijai trūka virsnieku.

Pirms devāmies pa senajām ierakumu vietām, mums bija dots uzdevums izpētīt kartes un sameklēt informāciju par to, kā kadeti  bija izvietojušies Daugavas krastos Rīgas pilsētā,  kur bija izveidojuši ierakumus un barikādes, kā arī par kadetu uzdevumiem un pienākumiem pirms Bermonta uzbrukuma.

Katra grupa bija sagatavojusi  prezentāciju ar plakātiem un aprakstu par kadetu pozīcijām noteiktās vietās. Vispirms mēs apmeklējām Latvijas Kara muzeju, kur tika interesantā un vienkāršā valodā pastāstīts par Latviju Brīvības cīņu laikā, kā arī politisko stāvokli valstī. Lekcijas laikā uzzinājām daudz  jauna par Latvijas armiju, kas skolā netika mācīts. Piemēram, ka  pēc Brīvības cīņām, lai Latvija ar PSRS noslēgtu pamieru tiem no sākuma bija jāpiesaka karš.

Pēc muzeja apmeklējuma gājām uz kadetu pozīcijas vietām. Vēsturnieks, kas mums stāstija par šiem vēstures notikumiem ar bildēm parādīja, kā kādreiz izskatījās ierakumi Krastmalā. Grūti iedomāties, ka stāvot vietā kur mūsdienās ir normāli ceļi un bruģis, kādreiz viss bija uzrakts. Tas mums visiem šķita ļoti interesanti,  jo vieglāk bija iztēloties tā brīža situāciju. Pasākuma laikā grupām tika doti uzdevumi,  kur no Brīvības cīņu laika šodien varētu būt šīs vietas.

Šī pasākuma laikā varēja izjust tā laika notikumus un tiešām iztēloties, kā kādreiz tur izskatījās un kāda degsme bija kadetiem, kuri piedalījās Brīvības cīņās. Jutāmies ļoti patriotiski noskaņoti. Vēsturiskais apskats lika padomāt par mūsu tālāko nākotni, kā topošajiem jaunajiem virsniekiem, un lika aizdomāties, ko mēs būtu darījuši šādā gadījumā, kā arī apbrīnot kadetu drosmi stājoties pretī pretiniekam.

Sagatavoja: kadets Romaldo Leimants


Foto no NAA arhīva

Aktuālās saites
© Nacionālā aizsardzības akadēmija, 2009