Aktualitātes|Par NAA|Studijas|Uzņemšana|Pētniecība|Bibliotēka|Kadetu dzīve
Resursi un rīki
Fotogalerija
Video galerija
Sociālie mediji
Tavai drošībai
Iepirkumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Saites
Kontaktinformācija
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Republikas Zemessardze
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija / Aktualitātes / Vēsturiskais pārgājiens pa Brīvības cīņu vietām
Vēsturiskais pārgājiens pa Brīvības cīņu vietām

Latvijas Nacionālās Aizsardzības akadēmijas 2. kursu kadeti, jau piekto gadu pēc kārtas, devās vēsturiskajā pārgājienā, lai izjustu un izdzīvotu 1919. gada Latvijas Kara skolas kadetu cīņas pret vāciešu karaspēku, noejot aptuveni to maršrutu, kādā tās norisinājās.

Pirmajā dienā tika noieti aptuveni 30 kilometri. Sākumā, ejot šo maršrutu, morāle bija augsta, apņēmība paveikt gājienu visiem kopā un ar smaidu uz lūpām. Taču, spēki pamazām izzuda, arī gaisma sāka izzust, pienāca vakars, taču maršruts vēl nebija paveikts. Beigu beigās, aptuveni ap 19:00, bijām sasnieguši pirmās dienas galamērķi. Tika izlūkota apkārtne un tad sekoja naktsmiers.

Nākamajā dienā, līdz ar rīta gaismu, devāmies ceļā, uz pirmās grupas vēsturiskās prezentācijas vietu. Klausoties katru nākamo stāstījumu, aizvien vairāk kļuva skaidrs, ka nebija viegli veikt to, ko paveica Latvijas Kara skolas kadeti. Katrā pieturas punktā, kurā norisinājās ieņemšana vai atkāpšanās, sapratām, ka bija nepieciešama milzum liela apņemšanās, kā arī drosme un izpratne par situāciju, lai paveiktu to, ko paveica kadeti.

Visbeidzot, dienas vidū norisinājās atceres pasākums pie Vareļu pieminekļa, kurā godinājām Brīvības cīņās kritušos četrpadsmit Latvijas Kara skolas kadetus. Turot svecītes rokās, secinājām, ka nedrīkstam aizmirst šos notikumus, bet gan tie jāatceras un jāgodina katru gadu.

Sagatavoja: Jūras spēku 2. Kurss


Foto: No NAA arhīva

Aktuālās saites
© Nacionālā aizsardzības akadēmija, 2009