Aktualitātes|Par NAA|Studijas|Uzņemšana|Pētniecība|Bibliotēka|Kadetu dzīve
Resursi un rīki
Fotogalerija
Video galerija
Sociālie mediji
Tavai drošībai
Iepirkumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Saites
Kontaktinformācija
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Republikas Zemessardze
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija / Aktualitātes / Bruņotie spēki aicina ārstus, juristus un IT jomas ekspertus izvēlēties militāro karjeru
Bruņotie spēki aicina ārstus, juristus un IT jomas ekspertus izvēlēties militāro karjeru

Nacionālie bruņotie spēki aicina augstāko izglītību ieguvušos ārstus, juristus un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ekspertus izvēlēties militāro karjeru virsnieka speciālista profesijā un 3. maijā ar karjerai nepieciešamā apmācības kursa norisi klātienē iepazīties Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Atvērto durvju dienā. Akadēmijas durvis Rīgā, Ezermalas ielā 8B, būs atvērtas jau no plkst.10:30.

Atvērto durvju dienā ikviens interesents varēs iegūt informāciju par studiju iespējām valstī vienīgajā augstākās militārās izglītības mācību iestādē. Interesenti varēs aktīvi piedalīties un kadetu vadībā praktiski darboties speciāli sagatavotos apskates laukumos. Vairākas bruņoto spēku vienības demonstrēs ekipējumu un informēs par dienestu bruņotajos spēkos. Paredzēti arī vienību paraugdemonstrējumi, bet dienas izskaņā varēs baudīt bezmaksas pusdienas lauka virtuvē.

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija ir vienīgā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas īsteno akreditēto studiju virzienu “Militārā aizsardzība”, lai sagatavotu profesionāli izglītotu komandējošo un militāro speciālistu sastāvu – virsniekus - valsts aizsardzības nozarei. Virsnieks ir viena no trijām (kareivis, instruktors, virsnieks) bruņoto spēku karavīru profesijām. Savukārt virsnieks speciālists ir virsnieks, kuram ir akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība jurista, psihologa, ārsta, IT un komunikāciju tehnoloģiju, teologa un diriģenta  specialitātē un kurš apguvis virsnieka speciālista pamatkursu aizsardzības akadēmijā.

Bezmaksas mācību programmā “Virsnieka speciālista pamatkurss”, kas ilgst 10 nedēļas, uzņem augstskolas absolventu, kurš ir ieguvis profesionālo maģistra grādu un kvalifikāciju vai līdz 2010. gada 1. jūlijam otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju jurista specialitātē, ārsta grādu un kvalifikāciju ārsta specialitātē un akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību informācijas tehnoloģiju, datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, telemātikas, kiberdrošības, datorvadības vai datorzinātnes specialitātē.

Virsnieka speciālista pamatkursa absolvents saņem sertifikātu par kursa beigšanu, viņam tiek piešķirta virsleitnanta dienesta pakāpe (sertificētam ārstam - kapteiņa dienesta pakāpe) un viņš turpina dienestu bruņotajos spēkos savā specialitātē. Dienot bruņotajos spēkos, virsnieks speciālists iegūst stabilitāti, turpmāku bezmaksas apmācību specialitātē, svešvalodās un citās dienestam nepieciešamās jomās, darbu komandā mācībās Latvijā un ārvalstīs, kā arī starptautisko operāciju rajonos, karjeras izaugsmi, konkurētspējīgu atalgojumu un plašas sociālās garantijas.

Kandidātu dokumentu pieņemšana studijām jau ir sākusies un notiks līdz pat 31. jūlijam. Ar akadēmijas piedāvāto apmācības programmu un kandidātam izvirzītajām prasībām var iepazīties aizsardzības akadēmijas tīmekļvietnē www.naa.mil.lv, bet ar pieteikšanās kārtību un atlases procesu – bruņoto spēku tīmekļvietnes www.mil.lv sadaļā „Rekrutēšana”, neskaidrību gadījumā rakstot uz Rekrutēšanas un atlases centra elektronisko pasta adresi rekrutesana@mil.lv vai zvanot pa tālruni 67137137.

Informāciju sagatavoja:
majore Sandra Brāle
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļa
Tālrunis: 29295730, 67335135
E-pasts: sandra.brale@mod.gov.lv

 

Aktuālās saites
© Nacionālā aizsardzības akadēmija, 2009