Aktualitātes|Par NAA|Studijas|Uzņemšana|Pētniecība|Bibliotēka|Kadetu dzīve
Resursi un rīki
Fotogalerija
Video galerija
Sociālie mediji
Tavai drošībai
Iepirkumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Saites
Kontaktinformācija
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Republikas Zemessardze
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija / Aktualitātes / Kadeti talko Edvarta Virzas un Elzas Stērstes memoriālajā mājā “Billītes”
Kadeti talko Edvarta Virzas un Elzas Stērstes memoriālajā mājā “Billītes”

Jau otro gadu Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas (NAA) kadeti dodas uz Edvarta Virzas un Elzas Stērstes memoriālo māju “Billītes”, lai saimniekiem palīdzētu dažādos saimniecības darbos. Arī šajā gadā uz “Billītēm” devās talkot ne tikai NAA kadeti, bet arī Latvijas Ģenerāļu kluba biedri viceadmirālis G.A. Zeibots un ģenerālleitnants R. Graube.

Diena kadetiem sākās ar ne pārāk tālo ceļu uz Ozolnieku novadu, Salgales pagastu, laikapstākļi bija labvēlīgi, saule kadetus loloja visu dienu. Iebraucot “Billīšu” pagalmā, kadetus sagaidīja nama sargi Mila un Batlers rakstnieka Edvarta Virzas mazmeita Anna Žīgure un mazmazmeita Diāna Jance - Žīgure.

Saimnieces bija sagatavojušas darāmo darbu sarakstu, kurā ietilpa izstāžu zāles attīrīšana un grāmatu plaukta izveidošana, kā arī bagātā grāmatu krājuma salikšana. Tika veikta meža takas uzlabošana, bērzu birzes sakopšana, pirts akmeņu un lielā akmens izrakšana, kā arī nokaltušo zaru izciršana. Kad darbi un instrumenti tika sadalīti, kadeti kopā ar ģenerālleitnantu R. Graubi un viceadmirāli G.A. Zeibotu uzsāka darbus.

Darbi ritēja raiti, par ko gan saimniecēm, gan kadetiem bija patiess prieks. Kad darbi bija pabeigti, talcinieki, devās uzlabot meža takas – “Dzejnieka taku” un par godu NAA kadetiem 8. jūnijā tika atklāta “Kadetu taka”.

Pēc vareni labi padarītā, kadeti uzklausīja iedrošinājuma uzrunas un pateicības vārdus ne tikai no D. Jances - Žīgures un A. Žīgures, bet arī no Latvijas Ģenerāļu kluba biedriem. Dienas noslēgumā nama saimnieces kadetus cienāja ar gardu uz ugunskura vārītu zupu, paralēli maltītei norisinājās neformālas sarunas. Diena tika aizvadīta produktīvi, kadeti bija gandarīti par padarīto un izteica vēlmi atgriezties “Billītēs”.

Sagatavoja: kareive A. Jurāne

Foto galerija: Talka “Billītes”

Aktuālās saites
© Nacionālā aizsardzības akadēmija, 2009