Aktualitātes|Par NAA|Studijas|Uzņemšana|Pētniecība|Bibliotēka|Kadetu dzīve
Resursi un rīki
Fotogalerija
Video galerija
Sociālie mediji
Tavai drošībai
Iepirkumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Saites
Kontaktinformācija
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Republikas Zemessardze
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija / Aktualitātes / NAA norisinās kārtējais eseju konkurss
NAA norisinās kārtējais eseju konkurss

Lai veicinātu Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas (NAA) kadetu prasmi izteikt rakstveidā savas domas, rosinātu kadetus argumentēti paust viedokli par NBS aktuālajiem jautājumiem un stiprinātu patriotismu, jau trešo reizi tiek organizēts NAA eseju konkurss.

Konkursa nolikums

Aktuālās saites
© Nacionālā aizsardzības akadēmija, 2009