Aktualitātes|Par NAA|Studijas|Uzņemšana|Pētniecība|Bibliotēka|Kadetu dzīve
Resursi un rīki
Fotogalerija
Video galerija
Sociālie mediji
Tavai drošībai
Iepirkumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Saites
Kontaktinformācija
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Republikas Zemessardze
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija / Par NAA / Sadarbība
Sadarbība

Lai realizētu Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas profesionālā bakalaura studiju programmas „Jūras spēku militārā vadība”, „Gaisa spēku militārā vadība” „Sauszemes spēku militārā vadība”, Nacionālā aizsardzības akadēmija atbilstoši savai kompetencei sadarbojas ar Latvijas augstskolām – Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Jūras akadēmiju.

Šīs sadarbības rezultātā akadēmijā studējoši kadeti vienlaikus apgūst gan militārās izglītības programmu Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, gan arī iegūst Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nepieciešamās tehniskās zināšanas akreditētā civilajā augstskolā. Studijas tiek organizētas, pamatojoties uz aizsardzības akadēmijas un atbilstošo augstskolu noslēgtajiem sadarbības līgumiem par virsnieku apmācību.

Profesionālā maģistra studiju programma „Militārā vadība un drošība” tiek īstenota Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, izmantojot arī BALTDEFCOL bāzi. Programmas izpilde paredzēta pilna laika klātienes studijās (1 gads un 5 mēneši jeb 3 studiju semestri). Profesionālais maģistra grāds dod tiesības turpināt izglītību dažādās doktora studiju programmās, izpildot attiecīgās doktora studiju programmas uzņemšanas prasības.

Vislatvijas talkās kadeti parasti veic Rīgas Brāļu kapu uzkopšanas darbus.

Sadarbībā ar citām Nacionālo bruņoto spēku vienībām un Latviešu Virsnieku apvienību kadeti piedalās dažādos atceres pasākumos, piemēram, Mores kaujas, Litenes piemiņas pasākumā, Ziemassvētku kaujas restaurācijā u.c.

Pamatojoties uz Rekrutēšanas un Jaunsardzes centra pieprasījumu, kadeti piedalās dažādos Nacionālo bruņoto spēku popularizēšanas un rekrutēšanas pasākumos.
Aktuālās saites
© Nacionālā aizsardzības akadēmija, 2009