Aktualitātes|Par NAA|Studijas|Uzņemšana|Pētniecība|Bibliotēka|Kadetu dzīve
Resursi un rīki
Fotogalerija
Video galerija
Sociālie mediji
Tavai drošībai
Iepirkumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Saites
Kontaktinformācija
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Republikas Zemessardze
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija / Pētniecība
Pētniecība

Drošības un stratēģiskās pētniecības centra mērķis un darbība

1. Vispārīgi.

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas (NAA) Aizsardzības zinātniskās pētniecības centrs (turpmāk – Centrs) tika izveidots 1992. gadā kā NAA struktūrvienība. Kopš 2012. gada septembra Centrā ir sākts reformas process, paredzot izmaiņas personālsastāvā un darbības principos. 2014. gadā centrs tika pārsaukts par Drošības un stratēģiskās pētniecības centru.

2. Mērķis.

Nodrošināt drošības un aizsardzības politikas kā zinātnes attīstību, kā arī veidot Latvijas sabiedrības izpratni par šiem jautājumiem.

3. Uzdevumi:

(1) aizsardzības un drošības politikas jautājumu pētīšana un rīcībpolitiku rekomendāciju (policy recommendations) formulēšana;

(2) pētījumu izstrādāšana par Latvijas bruņoto spēku attīstības dažādiem aspektiem;

(3) integrēšanās starptautiski atzītā akadēmiskā un zinātniskā vidē;

(4) Latvijas sabiedrības izpratnes veidošana par aktuālajiem drošības un aizsardzības jautājumiem, organizējot publiskus pasākumus (seminārus, diskusijas un konferences);

(5) progresīvas, dzīvotspējīgas un dinamiskas akadēmiskās vides NAA veidošana un uzturēšana, tādējādi nodrošinot akadēmijas attīstību un labvēlīgu vidi bruņoto spēku virsniecības izglītības procesam.

 

Aktuālās saites
© Nacionālā aizsardzības akadēmija, 2009