Mg. hist. Valdis Kuzmins

Mg. hist. Valdis Kuzmins

Pētnieks

Intereses
Militārā vēsture: Otrais pasaules karš Latvijā (1940 – 1945), Latviešu militārās vienības 20. gadsimtā, Militārie konflikti Baltijas reģionā (18. – 20. gadsimts)

Publikācijas

Kuzmins, Valdis. The 15th Division of the Latvian Legion in the fight on the Velikaya River (March 1 – April 14, 1944): A Case Study in Maintaining Fighting Power. The Second World War and the Baltic States, Tartu Historical Studies (Vol 4), 2014.

Kuzmins, Valdis. Latviešu leģiona 15. divīzijas 15. sapieru bataljona cīņas spēja no 1943. gada 18. augusta līdz 1944. gada 9. decembrim. Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, 2012.

Kuzmins, Valdis. Latvijas bruņoto spēku mobilizācijas plāni 1939. gada beigās – 1940. gada sākumā. Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 27. sēj. Otrais pasaules karš un Latvija: notikumi un sekas. 20. gadsimta 40. – 60. gadi, 2011.

Izglītība

No 2011. gada septembra līdz šim brīdim
Doktora studiju programma, doktorants, Latvijas Universitāte, Vēstures un Filozofijas fakultāte
1994-2002
Humanitāro zinātņu maģistrs vēsturē, Latvijas Universitāte, Vēstures un Filozofijas fakultāte