Dr. sc. pol. Ieva Bērziņa

Dr. sc. pol. Ieva Bērziņa

Vadošā pētniece

Intereses
Visaptveroša valsts aizsardzība, patriotisms, stratēģiskā komunikācija, Krievijas stratēģija un komunikācija.

Publikācijas

Bērziņa, I. (2019.) Weaponization of “Colour Revolutions”, Journal of Political Marketing, 18:4, 330-343, DOI: 10.1080/15377857.2019.1678905 .

Bērziņa I. (2019). Latvia. In: Eibl O., Gregor M. (eds) Thirty Years of Political Campaigning in Central and Eastern Europe. Political Campaigning and Communication. Palgrave Macmillan, Cham 

Berzina I. (2019). Defence Research and Innovation in the Baltic States. In: Romanovs, U., Andžāns, M. (Eds.) Digital Infantry Battlefield Solution: Research and Innovation. Rīga: Latvian Institute of International Affairs

Berzina, I. (2019). Expert interviews with political communication practitioners in Latvia. SAGE Research Methods Cases.doi:10.4135/9781526484451

Berzina, I. (2019). Total Defence as a Comprehensive Approach to National Security. In: Vanaga, N., Rostoks, T. (Eds.) Detering Russia in Europe: Defence Strategies for Neighbouring States. London: Routledge

Berzina I. (2018). Political Trust and Russian Media in Latvia. Journal on Baltic Security, 4(2), 1-8, doi.org/10.2478/jobs-2018-0008

Berzina, I. (2018). Patriotisms Latvijas jauniešu vidū un sabiedrībā. Center for Security and Strategic Research, National Defence Academy of Latvia, http://www.naa.mil.lv/~/media/NAA/AZPC/Publikacijas/PETIJUMS_PATRIOTISM…

Bērziņa, I. (2018). Pilsoniskais patriotisms Latvijas attīstībai un drošībai. Tēvijas Sargs. http://www.tevijassargs.lv/ts/pilsoniskais-patriotisms-latvijas-attisti…

Bērziņa, I. (2018). Visaptverošas valsts aizsardzības psiholoģiskā dimensija. Tēvijas Sargs. http://www.tevijassargs.lv/ts/visaptverosas-valsts-aizsardzibas-psiholo…

Berzina, I. (2018). The Narrative of “Information Warfare against Russia” in Russian Academic Discourse. Journal of Political Marketing, 17(2), 161-175, doi: 10.1080/15377857.2018.1447762

Berzina, I. (2018). Mitigating Nonmilitary Vulnerabilities of Latvia.  American Enterprise Institute, http://www.aei.org/publication/mitigating-nonmilitary-vulnerabilities-o…

Berzina, I. (2018). Russia’s Narratives and Public Opinion in the Baltic States, Finland and Sweden, In: Russia's Footprint in the Nordic-Baltic Information Environment, NATO StratCom Centre of Excellence, https://www.stratcomcoe.org/russias-footprint-nordic-baltic-information…

Berzina, I. (2018). Russia’s Compatriot Policy in the Nordic-Baltic Region. In: Russia's Footprint in the Nordic-Baltic Information Environment, NATO StratCom Centre of Excellence, https://www.stratcomcoe.org/russias-footprint-nordic-baltic-information…

Berzina, I., Cepuritis M. (2018). Russia’s Grand Strategy and its Implications on the Information Environment of the Nordic Baltic Region, In: Russia's Footprint in the Nordic-Baltic Information Environment, NATO StratCom Centre of Excellence, https://www.stratcomcoe.org/russias-footprint-nordic-baltic-information…

Berzina, I. (2017). Winning the Information War: How States Can Marginalize Hostile Propaganda. per Concordiam 8(2), 10-15, http://www.marshallcenter.org/MCPUBLICWEB/mcdocs/files/College/F_Public…

Berzina, I. (2016). Perception of the Ukrainian Crisis Within Latvian Society. Estonian Journal of Military Studies, 2, 171-205, http://www.ksk.edu.ee/wp-content/uploads/2016/12/sojateadlane_2_www.pdf

Berzina, I. (2016). Political Campaigning Environments in Latvia: From a Global to a Local Perspective. Journal of Political Marketing, 15(2-3), 196-219. http://dx.doi.org/10.1080/15377857.2016.1151120

Berzina, I. (Ed.) (2016) The Possibility of Societal Destabilization in Latvia: Potential National Security Threats. Center for Security and Strategic Research, National Defence Academy of Latvia, http://www.naa.mil.lv/~/media/NAA/AZPC/Publikacijas/WP%2004-2016-eng.as…

Izglītība

2007-2012
Politoloģijas doktora zinātniskais grāds salīdzinošajā politikā
Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte
2004-2006
Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadīšanā
Biznesa augstskola Turība, Uzņēmējdarbības vadības fakultāte
1993-1997
Bakalaura grāds politikas zinātnē
Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte