Dr.sc.pol. Nora Vanaga

Dr.sc.pol. Nora Vanaga

Vadošā pētniece

Intereses
Atturēšana, bruņojuma kontrole, mazu valstu aizsardzības stratēģijas, NATO, ES aizsardzības politika.

Publikācijas

Vanaga N., Rostoks, T. (eds.). (2019). Deterring Russia in Europe. Defence Strategies for Neighbouring States. Routledge. Written chapters on NATO’s conventional deterrence, Latvia, Belarus, and Conclusions.

Vanaga N. (2018). The EU’s Security Strategy towards Arctic: Struggling to be involved. In: Security Beyond the State: The EU and the others. Morsut, C., Irrera, D. (eds.). Barbara Budrich Publishers.

Rostoks T., Vanaga N. (2018). Uz efektīvu Krievijas atturēšanu vērstas sistēmas izveidošana Eiropā: atturēšanas militārie un nemilitārie aspekti. Analysis. Friedrich Ebert Stiftung Foundation, Rīga, Novembris 2018.

Jermalavičius T. et.al. (2018). NATO’s Northeast Quartet. Prospects and Opportunities for Baltic-Polish Defence Cooperation. ICDS Policy Paper, November 2018.

Vanaga N. (2018). NATO’s Conventional Deterrence Posture in the Baltics: Strengths and Weaknesses. Riga Conference Papers.

Vanaga N. (2018). OSCE: the only viable dialogue platform between the West and Russia. Latvijas intereses Eiropas Savienībā, 2018/2.

Vanaga N. (2018). A fresh breeze in NATO-EU cooperation?  Latvijas intereses Eiropas Savienībā, 2018/2.

Rostoks T., Vanaga N. (2017). Deterring Russia in the Baltic Sea Region: Latvia’s defence developments in regional context. Analysis. Friedrich Ebert Stiftung Foundation, Riga, August, 2017.

Vanaga N. (2017). Defence Policy of Belarus: Regional Perspective. In: Belarusian Foreign Policy: 360°. Ed. A.Kudors. Friedrich-Ebert-Stiftung.

Vanaga N. (2017). Latvia’s security policy in 2016: preparation for NATO Warsaw Summit and strengthening itself. In: Latvian Foreign and Security Policy. Yearbook 2017. Eds. A. Sprūds, I.Bruģe & K.Bukovskis.

Rostoks T., Vanaga N. (2016). Latvia’s security defence post-2014. Journal on Baltic Security. Vol. 2, Issue 1, 2016.

Vanaga N. (2016). Baltic Military Cooperation: Seeking a Common Response. Strategic Review. No. 11, April.

Vanaga N. (2016). ES krīžu vadība un spējas: savu interešu meklējumos. Latvijas intereses Eiropas Savienībā, 2016/1.

Izglītība

2010-2015
Politoloģijas doktora zinātniskais grāds starptautiskajā politikā, Latvijas Universitāte
2007-2009
Maģistra grāds politikas zinātnē, Latvijas Universitāte
2003-2007
Bakalaura grāds politikas zinātnē, Latvijas Universitāte