Ilze Vilka

Dr.oec. Ilze Vilka

Pētniece

Intereses
Latvijas tautsaimniecība, starptautiskā ekonomika, ekonomiskā drošība, attīstības ekonomika

Publikācijas

Sociālā kapitāla un darbinieku finansiālās līdzdalības teorētiskie aspekti: koncepcijas un analīzes līmeņi pētījuma metodoloģijas izstrādei, Ābula M., Dovladbekova I., Berķe-Berga A., Baumane-Vītoliņa I., Šumilo Ē., Vilka I., Latvijas Zinātņu Akadēmijas vēstis, 70.sējums, 3.numurs, ISSN 1407-0081, 2016, Rīga, 77-90 lpp.

Izglītība

2010 – 2016
Ekonomikas doktora zinātniskais grāds Latvijas tautsaimniecībā (Dr.oec.), Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, promocijas darbs "Sociālā kapitāla elementu izpēte un novērtējums ekonomiskās attīstības kontekstā Latvijā"
2001–2003
Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte
1996–2001
Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte