Pakalpojumi

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas bibliotēka sniedz šādus pakalpojumus:

 • Reģistrēšana par bibliotēkas lasītāju.
 • Literatūras izsniegšana.
 • Literatūras pasūtīšana.
 • Konsultācijas iespieddarbu meklēšanā.
 • Informācijas atlase elektroniskajos katalogos.
 • Bibliogrāfiskās uzziņas.
 • Konsultācijas par bibliotēkas struktūru, katalogiem, datu bāzēm, krājumiem.
 • Konsultācijas par datu bāzu izmantošanu.
 • Interneta izmantošanu.
 • Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumi.
 • Kopēšana.
 • Literatūras izsniegšanas termiņu pagarināšana (var veikt arī pa telefonu 67076868).
Saistītie dokumenti