Prasības, lai kļūtu par NAA kadetu

Pilsonība

Dienestā un studijām aizsardzības akadēmijā pieņem Latvijas Republikas pilsoni.

Vecums

Dienestā un studijām aizsardzības akadēmijā pieņem vecumā no 18 gadiem. Dienestā pieņem kandidātu līdz 40 gadu vecumam. Savukārt aizsardzības akadēmijā studijām profesionālā bakalaura studiju programmās – līdz 30 gadu vecumam, bet studijām otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā – līdz 35 gadu vecumam.

Izglītība

Dienestā pieņem kandidātu, kas ir ieguvis vismaz pamatizglītību, bet studijām aizsardzības akadēmijā – vismaz vidējo izglītību.

Valsts valodas prasme

Dienestā pieņem kandidātu, kas pārvalda valsts valodu vidējā līmenī (B1), bet studijām aizsardzības akadēmijā – augstākajā līmenī (C1). Ja kandidāts nav beidzis latviešu mācībvalodas skolu, viņam ir jāuzrāda dokuments par iegūto valsts valodas prasmes līmeni.

Sodāmība

Dienestā un studijām aizsardzības akadēmijā nepieņem kandidātu:
1) kas ir sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, nonāvēšanu aiz neuzmanības, miesas bojājumu nodarīšanu aiz neuzmanības vai militārā dienesta mantas iznīcināšanu vai bojāšanu aiz neuzmanības, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas,
2) kas par 1. punktā minētu noziedzīgu nodarījumu notiesāts, atbrīvojot no soda, vai kriminālprocess pret to izbeigts uz nereabilitējoša pamata,
3) kas ir sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aiz neuzmanības, izņemot 1. punktā minētos noziedzīgos nodarījumus, ja sodāmība nav noņemta vai nav dzēsta likumā noteiktajā kārtībā,
4) kas kriminālprocesā ir atzīts par aizdomās turēto vai apsūdzēto,
5) kas ir atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem.

Veselības stāvoklis

Dienestā un studijām aizsardzības akadēmijā pieņem kandidātu, kas atbilst dienestam veselības stāvokļa dēļ. Atbilstību noteiks bruņoto spēku medicīniskā komisija.

Fiziskā sagatavotība

Karavīru fiziskās sagatavotības pārbaudes testos kandidātam jāsaņem vismaz vērtējums “Apmierinoši”.

Citas prasības un ierobežojumi