Atvērto durvju dienas

Ik gadus pavasarī Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija rīko Atvērto durvju dienu. Atvērto durvju dienā interesenti var iegūt informāciju par studiju iespējām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā un dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos. Tā kā esam militāra augstskola, tad arī Atvērto durvju dienā būtiska ir militāra noskaņa. Pasākumā aktīvi var piedalīties apmeklētāji. Dalībnieki tiek sadalīti komandās un kadetu vadībā komandas dodas uz jau iepriekš sagatavotajiem apskates laukumiem, kur var iepazīties ar spēku veidu sagatavotajiem tehnikas un ekipējuma stendiem. Gan pasākuma aktīvās daļas dalībnieki, gan tie, kas aktīvajā daļā piedalīties nevēlas, var pārrunāt interesējošos jautājumus ar studiju programmu direktoriem par studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā.

Katru gadu tiek meklētas jaunas iespējas, lai interesentus labāk iepazīstinātu ar mācību procesu Nacionālajā aizsardzības akadēmijā un dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos, un Nacionālā aizsardzības akadēmija laipni uzaicina katru interesentu ierasties pie mums, Ezermalas ielā 8, Rīgā, uz Atvērto durvju dienas pasākumu.