Augstskolu absolventiem

Profesionālā augstākās izglītības programma

„Komandējošā sastāva virsnieks”

Latvijas Republikas pilsoņi ar augstāko izglītību (bakalaura līmenī) līdz 35 gadu vecumam var pieteikties NAA studiju programmai „Komandējošā sastāva virsnieks”.

Studiju ilgums NAA pēc apmācību posmiem Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Kājnieku skolā un NBS Instruktoru skolā – 1 gads un 3 mēneši.

Interesentiem NBS Rekrutēšanas un atlases centrā (RAC) jāiesniedz:

1) Latvijas Republikas pilsoņa pases kopija, uzrādot oriģinālu;

2) nosūtījums no vienības - profesionālā dienesta karavīriem;

3) iesniegums NBS RAC par studijām NAA. Karavīriem iesniegums jāsaskaņo ar komandieri;

4) īss dzīves apraksts, īsa biogrāfija – Curriculum Vitae (CV);

5) dokumenta par augstāko izglītību un sekmju izraksta kopija;

6) raksturojums no pēdējās mācību vai darba vietas (nav obligāti);

7) ieteikuma vēstules (nav obligāti).

Kandidātiem NBS RAC organizētā atlases procesa laikā:

1) jānokārto angļu valodas tests - ALCPT iestājpārbaudījums, ko organizē NBS Valodu skolā, kur jāiegūst ne mazāk kā 50 punkti;

2) jānokārto NBS fizisko normatīvu prasības;

3) jāpiedalās divu dienu atlasē.

Kadetu kandidātu kursa laikā sekmīgi jāpabeidz apmācība NBS Kājnieku skolā (13 nedēļas) un NBS Instruktoru skolā (16 nedēļas).

 

Virsnieka speciālista pamatkurss

Kursa forma: pilna laika klātiene.

Kursa ilgums: 4 nedēļas un 3 dienas (184 akadēmiskās stundas).

Mācību maksa: nav (mācības tiek finansētas no NBS budžeta līdzekļiem).

Mācību bāze: NAA un Ādažu poligons.

Mācību valoda: latviešu.

Mācību plānojums: katru darba dienu (atsevišķos gadījumos arī sestdienās un svētdienās).

Iestāšanās nosacījumi:

1) Augstskolas absolvents, kas ieguvis akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un teologa, jurista, ārsta, psihologa, informāciju tehnoloģijas, datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, telemātikas, kiberdrošības, datorvadības vai datorzinātņu speciālista vai diriģenta kvalifikāciju vai bakalaura grādu minētajā jomā;

2) Vecuma ierobežojums - 39 gadi karavīriem, kas turpinās profesionālo dienestu bruņotajos spēkos, un 49 gadi zemessargiem, kas turpinās dienestu Zemessardzē;

3) Veselības atbilstība dienestam NBS vai dienestam Zemessardzē;

4) Angļu valodas zināšanas ALCPT testā - 70 punkti un vairāk.

Kursa mērķis:

Virsnieka speciālista pamatkursa mērķis ir sagatavot militāros speciālistus, kuri pildīs kapelāna, jurista, ārsta, psihologa, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju eksperta vai diriģenta pienākumus NBS vienībās.

Kvalifikācijas piešķiršana:

Virsnieka speciālista pamatkursa absolventi saņem sertifikātu par kursa beigšanu, viņiem tiek piešķirta virsleitnanta dienesta pakāpe (sertificētiem ārstiem - kapteiņa dienesta pakāpe) un viņi turpina profesionālo dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos savā specialitātē.