Pieteikšanās kārtība un atlase

1. Aizpildi anketu.

Ja esi pieņēmis lēmumu studēt Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, aizpildi pieteikuma anketu profesionālajam dienestam.

2. Iesniedz anketu.

Aizpildīto anketu iesniedz vai nosūti Rekrutēšanas un atlases centrs, izvēloties kādu no sev piemērotākajiem anketas nosūtīšanas veidiem:

      1) pa faksu uz šādu numuru - 67809111;

      2) klātienē vai pa pastu uz šādu adresi Rekrutēšanas un atlases centrs, Krustabaznīcas iela 9, Rīga, LV-1006;

      3) uz šādu e-pasta adresi - rekrutesana@mil.lv (Sūtot uz Rekrutēšanas un atlases centra e-pasta adresi pieteikuma anketu vai cita veida informāciju, personas e-pasta adresē vēlams atspoguļot kandidāta vārdu un uzvārdu, piemēram, vards.uzvards@...lv)

Rekrutēšanas un atlases centrs sazinās ar kandidātu. Rekrutēšanas un atlases centrs izvērtē kandidātu un virza atlasei.

3. Sagaidi Rekrutēšanas un atlases centra uzaicinājumu un sagatavo dokumentus.

Turpmāk minētos dokumentus sagatavo tikai tad, ja esi saņēmis uzaicinājumu no Rekrutēšanas un atlases centra.

Lai turpinātu atlasi, jāsagatavo šādas medicīniskās izziņas (derīguma termiņš - viens mēnesis), kas nepieciešamas veselības stāvokļa novērtēšanai: 

-  asins grupu, Rh faktoru,

-  informāciju par profilaktiskajām potēm (Potēšanas pase),

-  sievietēm – ginekoloģiskās izmeklēšanas rezultāti.

Sīkāka informācija Nacionālo bruņoto spēku mājaslapā: www.mil.lv Rekrutēšanas sadaļā http://www.mil.lv/Rekrutesana.aspx .

4. Rekrutēšanas un atlases centrs nosūtīs uzaicinājumu ierasties veikt atlasi (adrese: Krustabaznīcas iela 9). Ja kandidāta dokumentu pārbaudes laikā būs konstatēta neatbilstība pieņemšanai profesionālajā dienestā, piemēram, sodāmības pārbaudes rezultātu dēļ, Rekrutēšanas un atlases centrs informēs par atteikumu, norādot tā pamatojumu un apstrīdēšanas iespējas.

5. Ierodies Rekrutēšanas un atlases centrā.

Pēc uzaicinājuma saņemšanas ierodies Rekrutēšanas un atlases centrā, ņemot līdzi:

1)  medicīniskās izziņas (oriģinālus);

2)  Latvijas Republikas pilsoņa pasi;

3)  pašrocīgi aizpildītu autobiogrāfiju (CV);

4)  izglītību (civilo un militāro) apliecinošus dokumentus (oriģinālus);

5)  iepriekšējo dienesta stāžu (izdienu) apliecinošus dokumentus;

6)  agrāk piešķirto dienesta (t.sk. speciālo) pakāpju apliecinošus dokumentus;

7)  valsts valodas prasmes augstāko pakāpi apliecinošu dokumentu, ja kandidāts nav beidzis latviešu mācībvalodas skolu vai divplūsmu skolu latviešu plūsmā.

Veselības pārbaude – Rekrutēšanas un atlases centrs kandidātu nosūta uz Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības Medicīnas nodrošinājuma centru, lai veiktu medicīnisko pārbaudi. Ambulatorā medicīniskā komisija veic kandidātu veselības stāvokļa pārbaudi un pieņem lēmumu par atbilstību profesionālajam militārajam dienestam, izsniedzot medicīniskās komisijas atzinumu, kas ir derīgs sešus mēnešus.

6. Izturi atlasi profesionālajam militārajam dienestam.

Ja iesniegtie dokumenti un informācija atbilst rekrutēšanas nosacījumiem, tiksi nosūtīts uz turpmāko atlasi. Kandidātu atlasi profesionālajam militārajam dienestam un līgumu par profesionālo militāro dienestu sagatavošanu organizē un veic Nacionālo bruņoto spēku Rekrutēšanas un atlases centrs.

Atlase:

Kandidāts ar Aizsardzības ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas (CMEK) atzinumu dodas uz Nacionālo bruņoto spēku Rekrutēšanas un atlases centra Rekrutēšanas un Atlases daļu un uzsāk atlases procesu studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā.

1. Kandidāta atbilstība prasībām.

Kandidātus, kuri atzīti par nederīgiem pieņemšanai profesionālajā militārajā dienestā izvēlētajā amatā veselības stāvokļa vai sodāmības pārbaudes rezultātu dēļ, informē par pieņemto lēmumu, norādot atteikuma pamatojumu.

2. Fiziskās sagatavotības pārbaude.

VĪRIEŠI 

GRUPA

 

V-1

V-2

V-3

V-4

V-5

V-6

V-7

VECUMS

 

18-27

28-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56+

APMIERI-NOŠI

Roku saliekšana

33

28

24

20

16

14

11

10 x 3 = 30

Ķerm. augšdaļas pacelšana

43

37

32

26

22

18

11

 

Kross 3000m

14:29

15:44

16:32

17:30

18:33

19:37

20:51

LABI

Roku saliekšana

39

34

29

24

20

17

13

20 x 3 = 60

Ķerm. augšdaļas pacelšana

50

42

36

30

25

20

13

 

Kross 3000m

13:57

15:07

15:55

16:49

17:49

18:51

19:57

ĻOTI LABI

Roku saliekšana

44

38

33

27

23

19

15

30 x 3 = 90

Ķerm. augšdaļas pacelšana

54

46

40

32

28

22

15

 

Kross 3000m

13:34

14:40

15:28

16:19

17:17

18:19

19:18

TEICAMI

Roku saliekšana

48

41

36

30

25

20

16

40 x 3 = 120

Ķerm. augšdaļas pacelšana

58

49

42

35

30

24

17

 

Kross 3000m

13:14

14:18

15:06

15:54

16:51

17:52

18:45

IZCILI

Roku saliekšana

55

47

41

34

30

24

19

60 x 3 = 180

Ķerm. augšdaļas pacelšana

65

55

47

39

33

27

20

 

Kross 3000m

12:38

13:36

14:24

15:07

16:01

17:01

17:45

 

 

 

SIEVIETES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA

 

S-1

S-2

S-3

S-4

S-5

S-6

VECUMS

 

18-27

28-35

36-40

41-45

46-50

51-55

APMIERINOŠI

Roku saliekšana

14

11

8

12

10

8

10 x 3 = 30

Ķerm.augšdaļas pacelšana

31

26

20

17

13

9

 

Kross 1500m

8:56

9:43

10:22

11:00

11:46

12:17

LABI

Roku saliekšana

20

15

11

15

13

10

20 x 3 = 60

Ķerm.augšdaļas pacelšana

38

31

25

21

16

12

 

Kross 1500m

8:29

9:16

9:52

10:29

11:12

11:43

ĻOTI LABI

Roku saliekšana

23

18

13

18

15

12

30 x 3 = 90

Ķerm.augšdaļas pacelšana

42

35

28

24

18

13

 

Kross 1500m

8:11

8:56

9:32

10:06

10:48

11:18

TEICAMI

Roku saliekšana

26

20

15

20

17

13

40 x 3 = 120

Ķerm.augšdaļas pacelšana

46

39

31

26

20

14

 

Kross 1500m

7:55

8:40

9:14

9:47

10:27

10:58

IZCILI

Roku saliekšana

32

24

18

24

20

16

60 x 3 = 180

Ķerm.augšdaļas pacelšana

54

45

37

30

23

17

 

Kross 1500m

7:26

8:09

8:41

9:12

9:49

10:19

3. Angļu valodas pārbaudes tests – pirms kadeta kandidāta kursa kārto angļu valodas testa ALCPT[AL1] iestājpārbaudījumu, ko organizē Nacionālo bruņoto spēku Valodu skolā; jāsaņem ne mazāk kā 50 punkti.

4. Psiholoģiskie testi (intelekts, personība, līderība) – kandidātu intelektuālo pārbaudi veic Psihologu dienests un atzinumu iekļauj atlases komisijas lēmumā.

5. Divu dienu atlases iestājpārbaudījumi studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā:

1)  eseja (45 min);

2)  diskusijas grupā;

3)  grupas uzdevums (kandidāti demonstrē prasmi reaģēt dažādās situācijās, sadarbību ar citiem kandidātiem);

4)  plānošanas uzdevums (specifiska problēmsituācija, kurā kandidāts piedāvā savu risinājumu);

5)  individuālais uzdevums (kandidāti demonstrē savas vadītāja spējas, spēju uzņemties līdera lomu);

6)  intervijas ar Atlases komisiju;

7)  kandidāta 5 min ilga uzstāšanās grupas priekšā (par brīvu tēmu).

Kandidātiem, ierodoties uz atlasi profesionālajam dienestam, līdzi jāņem šādi dokumenti:

1)  Latvijas Republikas pilsoņa pase;

2)  pašrocīgi aizpildīta autobiogrāfija (CV);

3)  izglītību (civilo un militāro) apliecinoši dokumenti (oriģināli);

4)  iepriekšējo dienesta stāžu (izdienu) apliecinoši dokumenti;

5)  agrāk piešķirto dienesta (t.sk. speciālo) pakāpju apliecinoši dokumenti.

Ja kandidāts nav izturējis atlasi (komisija pieņēmusi lēmumu nepieņemt kandidātu profesionālajā dienestā), rakstiski informē kandidātu par pieņemto lēmumu, norādot atteikuma pamatojumu un vienlaikus informējot kandidātu par šī lēmuma apstrīdēšanas iespējām.

Nacionālo bruņoto spēku Atlases komisija studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, izvērtējot katra kandidāta sniegumu atlases procesā, izvēlas labākos kandidātus kadeta kandidāta kursam un slēdz līgumu par profesionālo dienestu.

7. Kļūsti par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetu.

1. Pirms virsnieku pamatapmācības uzsākšanas visiem Rekrutēšanas un atlases centra atlasītajiem kandidātiem jāapgūst kadeta kandidāta kursa programma (13 nedēļas Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolā (Alūksne) un 8 nedēļas Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolā (Cēsis)), „Komandējošā sastāva virsnieks” programmā arī Kājnieku nodaļas komandiera kurss (8 nedēļas).

2. Pēc sekmīgas kadeta kandidāta kursa beigšanas Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija rīko papildus atlasi studijām. Noteiktās prasības studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā pēc kadeta kandidāta kursa - pozitīvs vērtējums un sekmīgi pabeigts kadeta kandidāta apmācības kurss.

3. Vingrinājuma „Baltā nakts” (vingrinājumu komplekss kadetu kandidātiem uzņemšanai kadetu saimē) sekmīga izpilde.