Tavi ieguvumi, uzsākot studijas pie mums

 Ieguvumi

IkonaValsts apmaksātas studijas.

IkonaIkmēneša atlīdzība – sākot ar 1400 eiro pēc nodokļu nomaksas.

IkonaIespējas pilnveidot zināšanas ārvalstīs Erasmus programmas ietvaros.

IkonaIespēja dzīvot dienesta kopmītnē.

IkonaPrakses Latvijā un ārvalstīs.

IkonaLatvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija ir vienīgā augstskola Latvijā, kurai ir 99% nodarbinātība pēc tās pabeigšanas.

IkonaKarjera un izaugsme – pēc Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas absolvēšanas jaunajam virsniekam ir nodrošināta darba vieta Nacionālo bruņoto spēku vienībā.

IkonaApmaksāta veselības aprūpe (arī zobārstniecības pakalpojumi un optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes kompensācija reizi gadā utt.).

IkonaTiesības ārpus kārtas iekārtot bērnu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

IkonaNaudas pabalsts pēdējo trīs mēnešalgu apmērā ik pēc pieciem gadiem.

IkonaPēc imatrikulēšanas studējošie saņem atlaides un citas iespējas, kas tiek piedāvātas Latvijas augstskolu studentiem.

IkonaAtbalsts mājokļa iegādei vai būvniecībai.

Ieguvumi

Piesakies studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā