The National Defence Academy of Latvia (further in the text – NDA) was established on February 13th, 1992, when the Council of Ministers of the Republic of Latvia adopted the resolution No.54 on establishment of the Academy of Defence Ministry. 

NDAL Logo

Piedāvājam Tev bezmaksas studijas četrās profesionālās augstākās izglītības studiju programmās.

Pētniecība

Drošības un stratēģiskās pētniecības centra mērķis ir nodrošināt drošības un aizsardzības politikas kā zinātnes attīstību, kā arī veidot Latvijas sabiedrības izpratni par šiem jautājumiem.