Virsnieka speciālista pamatkurss

Kursa forma: pilna laika klātiene

Kursa ilgums: 12 nedēļas (* šobrīd notiek kursa programmas pārstrāde un kurss tiks pagarināts par 4 nedēļām)

Mācību maksa: nav (mācības tiek finansētas no NBS budžeta līdzekļiem)

Mācību bāze: NAA un Ādažu poligons

Mācību valoda: latviešu

Mācību plānojums: katru darba dienu (atsevišķos gadījumos arī sestdienās un svētdienās)

Iestāšanās nosacījumi:

1. Augstskolas absolvents, kas ieguvis akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sekojošās specialitātēs

  • teologa;
  • jurista;
  • ārsta;
  • psihologa;
  • informāciju tehnoloģijas, datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, telemātikas, kiberdrošības, datorvadības vai datorzinātņu speciālista,
  • diriģenta kvalifikāciju vai bakalaura grādu minētajā jomā;
  • farmaceita.

2. Vecuma ierobežojums - 39 gadi karavīriem, kas turpinās profesionālo dienestu bruņotajos spēkos, un 49 gadi zemessargiem, kas turpinās dienestu Zemessardzē;

3. Veselības atbilstība dienestam NBS vai dienestam Zemessardzē;

4. Angļu valodas zināšanas ALCPT testā - 70 punkti un vairāk.

Kursa mērķis: virsnieka speciālista pamatkursa mērķis ir sagatavot militāros speciālistus, kuri pildīs kapelāna, jurista, ārsta, psihologa, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju eksperta vai diriģenta pienākumus NBS vienībās

Kvalifikācijas piešķiršana: virsnieka speciālista pamatkursa absolventi saņem sertifikātu par kursa beigšanu, viņiem tiek piešķirta virsleitnanta dienesta pakāpe (sertificētiem ārstiem - kapteiņa dienesta pakāpe) un viņi turpina profesionālo dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos savā specialitātē.