Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijas Kuģa inženieru 5.kursa kadetu prakse

Studijas
Information prepared by
Dižkareive Zanda Puče

No š.g. 29.oktobra līdz 21.decembrim Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Kuģa inženieru 5.kursa kadeti bija praksē uz NBS Jūras spēku patruļkuģas eskadras kuģa "Varonis". Kadeti pildīja elektromehāniķu dienesta uzdevumus - veica iekārtu un sistēmu apkopes, pārzināja kuģa telpas, sekoja mehānismu darbībai un veica remontus. Kadeti piedalījās arī meklēšanas un glābšanas operācijā jūrā sadarbībā ar NBS Gaisa spēkiem, veicot neidentificētu kuģu atpazīšanu.