Mobilitāšu konkursi

Polijas sauszemes spēku akadēmijas studentu mobilitāte no 2024. gada 3. marta līdz 29. jūnijam

Austrijas Terēzas militārās akadēmijas studentu mobilitāte

Iespēja pieteikties Polijas sauszemes spēku akadēmijas (Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki) organizētajai studentu mobilitātei no 2024. gada 3. marta līdz 29. jūnijam.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000055916 un Nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000055916-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2024. gada 3. marta līdz 29. jūnijam rīko studentu mobilitāti uz Polijas sauszemes spēku akadēmijas (Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki) organizēto Starptautisko vasaras semestri.

Mobilitātes mērķis ir sniegt iespēju NAA kadetiem iegūt padziļinātu, visaptverošu skatījumu par militāro vidi Eiropā, veicināt angļu valodas zināšanu un runas prasmju uzlabošanu, vienlaikus apgūstot mācību priekšmetus. Mobilitātes laikā tās dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar citiem starptautiskā semestra dalībniekiem, to pieredzi un pārstāvētajām izglītības iestādēm. 

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA militārajai speciālistei CD Gundegai Zandei 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Zane Ribakova

Norvēģijas Aizsardzības Universitātes koledžas personāla pilnveides mobilitāte no 2024.gada 19. februāra līdz 21. februārim

Austrijas Terēzas militārās akadēmijas studentu mobilitāte

Iespēja pieteikties Norvēģijas Aizsardzības Universitātes koledžas (Norwegian Defence University College – NDUC) organizētajai personāla pilnveides mobilitātei Norvēģijas Aizsardzības Universitātes koledžā no 2024.gada 19. februāra līdz 21. februārim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000055916 un Nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000055916-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2024.gada 19. februāra līdz 21. februārim rīko personāla pilnveides mobilitāti uz Norvēģijas Aizsardzības Universitātes koledžu (Norwegian Defence University College – NDUC) Oslo, Norvēģijā.

Mobilitātes mērķis ir apspriest abu institūciju iespēju veikt personāla apmaiņu ERASMUS+ programmas ietvaros (pasniedzot lekcijas par dažādām militārajām ekspertīzēm), kā arī apzināt iespējas kadetu apmaiņai. Pēdējo gadu laikā sadarbība virsnieku sagatavošanas jomā ar Norvēģiju ir bijusi visai kūtra, tādēļ šāda vizīte ir kā pirmais solis abu valstu sadarbības intensifikācijai, apzinot abu pārstāvniecības pušu vēlmes un iespējas tālākajai sadarbībai.

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Gundegai Zandei  359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Gundegai Zandei

Rumānijas Nacionālās aizsardzības universitātes  personāla pilnveides mobilitāte no 2024. gada 12. februāra līdz 15. februārim

Austrijas Terēzas militārās akadēmijas studentu mobilitāte

Iespēja pieteikties Rumānijas Nacionālās aizsardzības universitātes (“CAROL I” National Defence University)  organizētajai personāla pilnveides mobilitātei no 2024. gada 12. februāra līdz 15. februārim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000055916 un Nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000055916-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2024. gada 12. februāra līdz 15. februārim rīko personāla pilnveides mobilitāti uz Rumānijas Nacionālās aizsardzības universitātes (“CAROL I” National Defence University)  organizēto  61. Eiropas iniciatīvas Darba grupas Jauno virsnieku mobilitātei kopsapulci (61st meeting of the Implementation Group for the European initiative for the exchange of young officers inspired by Erasmus), kas notiks Bukarestē, Rumānijā.

Mobilitātes mērķis ir sniegt iespēju NAA personālam piedalīties ikgadējā diskusijā un militārās izglītības un apmācības darba platformā, kas ļauj iepazīties ar citu militārās augstākās izglītības iestāžu pieredzi organizējot personāla un kadetu mobilitātes EMILYO ietvaros (ieguvums dalībniekiem, iestādei, šķēršļi), kā arī diskutēt par militārās augstākās izglītības iestāžu starptautisku izglītības kvalitātes nodrošināšanas standartu izveidi un sniegt iespēju NAA personālam pilnveidot teorētiskās zināšanas un iepazīties ar citu valstu militāro izglītības iestāžu pieredzi ERASMUS+ programmu izmantošanā, kā arī iepazīt jaunākos izaicinājumus un to risinājumus gaisa spēku militārpersonu izglītības jomā. Mobilitātes laikā dalībnieki apskatīs galvenās projekta attīstības vadlīnijas, kā arī iepazīsies ar jaunākajām virsnieku apmaiņas programmu iespējām SzS, JS un GS.

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā. Iespējams pieteikties dalībai abos pasākumos vai atsevišķi kādā no pasākumiem.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.
 

Raksta autors: Zane Ribakova

Austrijas Terēzas Militārās akadēmijas personāla pilnveides mobilitāte no 2024. gada 29. janvāra līdz 2. februārim

Iespēja pieteikties Austrijas Terēzas Militārās akadēmijas (Theresan Military Academy) organizētajai personāla pilnveides mobilitātei no 2024. gada 29. janvāra līdz 2. februārim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000055916 un Nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000055916-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2024. gada 29. janvāra līdz 2. februārim rīko personāla pilnveides mobilitāti uz Austrijas Terēzas Militārās akadēmijas (Theresan Military Academy) Starptautiskajām miera nodrošināšanas operācijas mācībām (Multinational Peace Support Operation Exercise) Austrijā.

Mobilitātes mērķis ir lekciju pasniegšana un sindikāta vadīšana Terēzes militārās akadēmijas organizētajās Starptautiskās miera nodrošināšanas mācībās. 

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Austrijas Terēzas militārās akadēmijas studentu mobilitāte

Austrijas Terēzas Militārās akadēmijas personāla pilnveides mobilitāte no 2024. gada 22. janvāra līdz 26. janvārim

Austrijas Terēzas militārās akadēmijas studentu mobilitāte

Iespēja pieteikties Austrijas Terēzas Militārās akadēmijas (Theresan Military Academy) organizētajai personāla pilnveides mobilitātei no 2024. gada 22. janvāra līdz 26. janvārim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000055916 un Nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000055916-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2024. gada 22. janvāra līdz 26. janvārim rīko personāla pilnveides mobilitāti uz Austrijas Terēzas Militārās akadēmijas (Theresan Military Academy) Starptautiskajām miera nodrošināšanas operācijas mācībām (Multinational Peace Support Operation Exercise) Austrijā.

Mobilitātes mērķis ir lekciju pasniegšana un sindikāta vadīšana Terēzes militārās akadēmijas organizētajās Starptautiskās miera nodrošināšanas mācībās. 

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Zane Ribakova

Norvēģijas Aizsardzības Universitātes koledžas studentu prakses mobilitāte no 2024. gada 1. janvāra līdz 8. martam

Iespēja pieteikties Norvēģijas Aizsardzības Universitātes koledžas (Norwegian Defence University College – NDUC) organizētajai studentu prakses mobilitātei Norvēģijas Aizsardzības Universitātes koledžā no 2024. gada 1. janvāra līdz 8. martam.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000055916 un Nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000055916-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2024.gada 1. janvāra līdz 8. martam rīko studentu prakses mobilitāti uz Norvēģijas Aizsardzības Universitātes koledžu (Norwegian Defence University College – NDUC) Oslo, Norvēģijā.

Mobilitātes mērķis ir sniegt iespēju NAA kadetiem iegūt padziļinātu, visaptverošu skatījumu par militāro vidi Eiropā, veicināt angļu valodas zināšanu un runas prasmju uzlabošanu, vienlaikus realizējot praksi Norvēģijas Aizsardzības Universitātes koledžas organizētajā Complex Operation Course ietvaros. Mobilitātes laikā tās dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar citiem kursa dalībniekiem, to pieredzi un pārstāvētajām izglītības iestādēm. 

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Gundegai Zandei  359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Austrijas Terēzas militārās akadēmijas studentu mobilitāte

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas docēšanas mobilitāte 2023. gada 21. novembra līdz 8. decembrim

Iespēja pieteikties Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas organizētajai docēšanas mobilitātei Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā no 2023. gada 21. novembra līdz 8. decembrim (ar pārtraukumu no 26. novembra līdz 2. decembrim).

Iespēja pieteikties Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas organizētajai docēšanas mobilitātei Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā no 2023. gada 21. novembra līdz 8. decembrim (ar pārtraukumu no 26. novembra līdz 2. decembrim).
Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000055916 un Nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000055916-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2023. gada 21. novembra līdz 8. decembrim (ar pārtraukumu no 26. novembra līdz 2. decembrim) rīko docēšanas mobilitāti Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā Rīgā, Latvijā.

Mobilitātes mērķis ir lekciju un sindikātu vadīšana Latvijas Nacionālajā akadēmijā kadetiem, personālam un specializācijas kursa klausītājiem, papildus nozīmi piešķirot militārajai kultūrai un praksei Eiropā un Ziemeļvalstīs.

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Gundegai Zandei  359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Gundega Zande

Austrijas Terēzas militārās akadēmijas studentu mobilitāte

Lietuvas militārās akadēmijas docēšanas mobilitāte no 2023. gada 16.oktobra līdz 18.oktobrim

Iespēja pieteikties Lietuvas militārās akadēmijas (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija) organizētajai docēšanas mobilitātei no 2023. gada 16.oktobra līdz 18.oktobrim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000055916 un Nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000055916-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA 2023. gada 16.oktobra līdz 18.oktobrim rīko docēšanas mobilitāti uz Lietuvas militāro akadēmiju (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija), lai pasniegtu lekcijas MARITIME OPS The Air Force Command and Staff Course 2022 ietvaros.

Mobilitātes mērķis ir pasniegt lekcijas The Air Force Command and Staff Course 2023 ietvaros Lietuvas kara akadēmijā trīs Baltijas valstu pārstāvjiem, kā arī gūt starptautisku pieredzi, sadarbojoties ar citu valstu militārās augstākās izglītības institūciju pasniedzējiem un iepazīstoties ar to profesionālo pieredzi. 

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA militārajai speciālistei CD Gundegai Zandei 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Austrijas Terēzas militārās akadēmijas studentu mobilitāte

Rumānijas Jūras spēku akadēmijas studentu mobilitāte no 2023. gada 1. oktobra līdz 30. decembrim

Romanian Naval Academy

Iespēja pieteikties studentu mobilitātei Rumānijas Jūras spēku akadēmijā (Romanian Naval Academy) no 2023. gada 1. oktobra līdz 30. decembrim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000055916 un Nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000055916-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2023.gada 
1. oktobra līdz 30. decembrim rīko studentu mobilitāti uz Rumānijas Jūras spēku akadēmijas (Romanian Naval Academy) organizēto starptautisko jūras spēku mācību semestri.

Mobilitātes mērķis ir sniegt iespēju NAA kadetiem iegūt padziļinātu, visaptverošu skatījumu par militāro vidi Eiropā, veicināt angļu valodas zināšanu un runas prasmju uzlabošanu, vienlaikus apgūstot mācību priekšmetus. Mobilitātes laikā tās dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar citiem starptautiskā semestra dalībniekiem, to pieredzi un pārstāvētajām izglītības iestādēm. 

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA militārajai speciālistei CD Gundegai Zandei 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Zane Ribakova

Itālijas Jūras spēku akadēmijas studentu mobilitāte no 2023. gada 24. septembra līdz 23. decembrim

Romanian Naval Academy

Iespēja pieteikties studentu mobilitātei Itālijas Jūras spēku akadēmijā (Italian Naval Academy) no 2023. gada 24. septembra līdz 23. decembrim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000055916 un Nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000055916-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2023.gada 
24. septembra līdz 23. decembrim rīko studentu mobilitāti uz Itālijas Jūras spēku akadēmijas (Italian Naval Academy) organizēto starptautisko rudens mācību semestri.

Mobilitātes mērķis ir sniegt iespēju NAA kadetiem iegūt padziļinātu, visaptverošu skatījumu par militāro vidi Eiropā, veicināt angļu valodas zināšanu un runas prasmju uzlabošanu, vienlaikus apgūstot mācību priekšmetus. Mobilitātes laikā tās dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar citiem starptautiskā semestra dalībniekiem, to pieredzi un pārstāvētajām izglītības iestādēm, kā arī piedalīties ikgadējā Līderības seminārā, kurā piedalās gan Itālijas bruņoto spēku, gan citu Eiropas jūras spēku pārstāvji. 

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Zane Ribakova
 

Austrijas Terēzas Militārās akadēmijas personāla pilnveides mobilitāte no 2023. gada 18. septembra līdz 22. septembrim

Austrijas Terēzas Militārā akadēmija

Iespēja pieteikties Austrijas Terēzas Militārās akadēmijas (Theresan Military Academy) organizētajai personāla pilnveides mobilitātei no 2023. gada 18. septembra līdz 22. septembrim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000055916 un Nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000055916-LV,kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2023. gada 18. septembra līdz 22. septembrim rīko personāla pilnveides mobilitāti uz Austrijas Terēzas Militārās akadēmijas (Theresan Military Academy) Starptautiskajām miera nodrošināšanas operācijas mācībām (Multinational Peace Support Operation Exercise) Austrijā.

Mobilitātes mērķis ir lekciju pasniegšana un sindikāta vadīšana Terēzes militārās akadēmijas organizētajās Starptautiskās miera nodrošināšanas mācībās. 

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Zane Ribakova

Eiropas Drošības un Aizsardzības koledžas personāla pilnveides mobilitāte no 2023. gada 12. septembra līdz 15. septembrim

Eiropas Drošības un Aizsardzības koledža

Iespēja pieteikties Eiropas Drošības un Aizsardzības koledžas (Europe Security and Defence College) organizētajai personāla pilnveides mobilitātei no 2023. gada 12. septembra līdz 15. septembrim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000055916 un Nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000055916-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2022. gada 19. septembra līdz 23. septembrim rīko personāla pilnveides mobilitāti uz Eiropas Drošības un Aizsardzības koledžas (Europe Security and Defence College) organizēto 59. Eiropas iniciatīvas Darba grupas Jauno virsnieku mobilitātei kopsapulci (59th meeting of the Implementation Group for the European initiative for the exchange of young officers inspired by Erasmus), kas notiks Briselē, Beļģijā. 

Mobilitātes mērķis ir sniegt iespēju NAA personālam pilnveidot teorētiskās zināšanas un iepazīties ar citu valstu militāro izglītības iestāžu pieredzi ERASMUS+ programmu izmantošanā, kā arī iepazīt jaunākos izaicinājumus un to risinājumus gaisa spēku militārpersonu izglītības jomā. Mobilitātes laikā dalībnieki apskatīs galvenās projekta attīstības vadlīnijas, kā arī iepazīsies ar jaunākajām virsnieku apmaiņas programmu iespējām SzS, JS un GS. 

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Gundegai Zandei 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Gundega Zande
 

Austrijas Terēzes militārās akadēmijas studentu studiju mobilitāte no 2023. gada 3. septembra līdz 14. decembrim

Theresan Military Academy

Iespēja pieteikties studentu studiju mobilitātei Terēzas militārajā akadēmijā (Theresan Military Academy) Austrijā no 2023. gada 3.septembra līdz 14.decembrim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000055916 un Nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000055916-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2023. gada 3.septembra līdz 14.decembrim rīko studentu mobilitāti uz Terēzas militārajā akadēmijā (Theresan Military Academy) Austrijā organizēto starptautisko ziemas mācību semestri.

Mobilitātes mērķis ir sniegt iespēju NAA kadetiem iegūt padziļinātu, visaptverošu skatījumu par militāro vidi Eiropā, veicināt angļu valodas zināšanu un runas prasmju uzlabošanu, vienlaikus apgūstot mācību priekšmetus. Mobilitātes laikā tās dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar citiem starptautiskā semestra dalībniekiem, to pieredzi un pārstāvētajām izglītības iestādēm.

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Zane Ribakova
 

Lietuvas Ģenerāļa Jonas Žemaitis militārās akadēmijas personāla pilnveides mobilitāte no 2023. gada 17. augusta līdz 19. augustam

Lietuvas Ģenerāļa Jonas Žemaitis militārās akadēmija

Iespēja pieteikties Lietuvas Ģenerāļa Jonas Žemaitis militārās akadēmijas (General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania) organizētajai personāla pilnveides mobilitātei Ģenerāļa Jonas Žemaitis militārajā akadēmijā no 2023.gada 17. augusta līdz 19. augustam.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056 un Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2023. gada 17. augusta līdz 19. augustam rīko personāla pilnveides mobilitāti uz Lietuvas Ģenerāļa Jonas Žemaitis militārās akadēmijas (General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania) organizēto Baltijas valstu militāro akadēmiju starptautiskās sadarbību nodaļu sanāksmi, kas notiks Viļņā, Lietuvā. 

Mobilitātes mērķis ir sniegt iespēju NAA personālam pilnveidot teorētiskās zināšanas un iepazīties ar citu Baltijas valstu militāro izglītības iestāžu starptautisko sadarbības nodaļu pieredzi ERASMUS+ programmu izmantošanā. Mobilitātes laikā dalībnieki apskatīs galvenās attīstības vadlīnijas topošo virsnieku izglītības jomā NATO un ES kontekstā, kā arī iepazīsies ar jaunākajām virsnieku apmaiņas programmu iespējām SzS, JS un GS kadetiem.

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Gundegai Zandei 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Gundega Zande
 

Portugāles Militārās akadēmijas personāla pilnveides mobilitāte no 2023. gada 19. jūnija līdz 23. jūnijam

Portugāles Militārās akadēmija

Iespēja pieteikties Portugāles Militārās akadēmijas (Portugal Academia Militar) organizētajai personāla pilnveides mobilitātei no 2023. gada 19.jūnija līdz 23.jūnijam.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000055916 un Nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000055916-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2023. gada 19.jūnija līdz 23.jūnijam rīko personāla pilnveides mobilitāti uz Portugāles Militārās akadēmijas (Portugal Academia Militar) organizēto  5. Erasmus dzimumu semināru, Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta “Militārās dzimuma studijas” veicināšanas pasākumu un vienoto moduli Dzimuma perspektīvas drošības un aizsardzības jomā (5th Erasmus Gender Seminar, Multiplier Event of the Erasmus+ Strategic Partnership Project Military Gender Studies un Common Module Gender Perspectives in Security and Defence), kas notiks Lisabonā, Portugālē. 

Mobilitātes mērķis ir sniegt iespēju NAA personālam piedalīties seminārā par izaicinājumiem dzimuma līdztiesības jomā aizsardzības un drošības jomās, iepazīties ar citu valstu pieredzi un risinājumiem dzimuma līdztiesību nodrošināšanā. 

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Gundegai Zandei 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Gundega Zande

Grieķijas gaisa spēku akadēmijas personāla pilnveides mobilitāte no 2022. gada 22. maija līdz 26. maijam

Grieķijas gaisa spēku akadēmija

Iespēja pieteikties Grieķijas gaisa spēku akadēmijas (Hellenic Air Force Academy) organizētajai personāla pilnveides mobilitātei no 2022. gada 22. maija līdz 26. maijam.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000055916 un Nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000055916-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2022. gada 22. maija līdz 26. maijam rīko personāla pilnveides mobilitāti uz Grieķijas gaisa spēku akadēmijas (Hellenic Air Force Academy) organizēto Starptautisko militāri akadēmisko forumu 2023 (international Military Academic Forum 2023) un uz Eiropas Drošības un Aizsardzības koledžas (Europe Security and Defence College) organizēto 58. Eiropas iniciatīvas Darba grupas Jauno virsnieku mobilitātei kopsapulci (58th meeting of the Implementation Group for the European initiative for the exchange of young officers inspired by Erasmus), kas notiks Atēnās, Grieķijā.

Mobilitātes mērķis ir sniegt iespēju NAA personālam piedalīties ikgadējā diskusijā un militārās izglītības un apmācības darba platformā, kas ļauj iepazīties ar citu militārās augstākās izglītības iestāžu pieredzi organizējot personāla un kadetu mobilitātes EMILYO ietvaros (ieguvums dalībniekiem, iestādei, šķēršļi), kā arī diskutēt par militārās augstākās izglītības iestāžu starptautisku izglītības kvalitātes nodrošināšanas standartu izveidi un sniegt iespēju NAA personālam pilnveidot teorētiskās zināšanas un iepazīties ar citu valstu militāro izglītības iestāžu pieredzi ERASMUS+ programmu izmantošanā, kā arī iepazīt jaunākos izaicinājumus un to risinājumus gaisa spēku militārpersonu izglītības jomā. Mobilitātes laikā dalībnieki apskatīs galvenās projekta attīstības vadlīnijas, kā arī iepazīsies ar jaunākajām virsnieku apmaiņas programmu iespējām SzS, JS un GS.

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā. Iespējams pieteikties dalībai abos pasākumos vai atsevišķi kādā no pasākumiem. Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Zane Ribakova

Austrijas Terēzes militārās akadēmijas personāla pilnveides mobilitāte no 2023. gada 19. aprīļa līdz 21. aprīlim

Austrijas Terēzas militārās akadēmijas studentu mobilitāte

Iespēja pieteikties Austrijas Terēzas Militārās akadēmijas (Theresan Military Academy) organizētajai personāla pilnveides mobilitātei no 2023. gada 19. aprīļa līdz 21. aprīlim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056 un Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2023. gada 19. aprīļa līdz 21. aprīlim rīko personāla pilnveides mobilitāti uz Austrijas Terēzas Militārās akadēmiju (Theresan Military Academy) Vīnes Noištadtē, Austrijā, lai iepazītos ar brigādes un divīzijas līmeņa kursa norises gaitu Austrijas Terēzas militārajā akadēmijā.
Mobilitātes laikā tās dalībniekam būs iespēja iepazīties ar minētā kursa saturu un organizāciju un dos iespēju izprast iespējamās sadarbības iespējas šāda līmeņa kursa ietvaros. 

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Gundega Zande

Norvēģijas Aizsardzības Universitātes personāla pilnveides mobilitāte no 2023. gada 30. marta līdz 31. martam

Iespēja pieteikties Norvēģijas Aizsardzības Universitātes koledžas (Norwegian Defence University College – NDUC) organizētajai personāla pilnveides mobilitātei Norvēģijas Aizsardzības Universitātes koledžā no 2023.gada 30. marta līdz 31. martam.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056 un Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2023. gada 30. marta līdz 31. martam rīko personāla pilnveides mobilitāti uz Norvēģijas Aizsardzības Universitātes koledžu (Norwegian Defence University College – NDUC) Oslo, Norvēģijā.

Mobilitātes mērķis ir apspriest abu institūciju iespēju veikt personāla apmaiņu ERASMUS+ programmas ietvaros (pasniedzot lekcijas par dažādām militārajām ekspertīzēm), kā arī apzināt iespējas kadetu apmaiņai. Pēdējo gadu laikā sadarbība virsnieku sagatavošanas jomā ar Norvēģiju ir bijusi visai kūtra, tādēļ šāda vizīte ir kā pirmais solis abu valstu sadarbības intensifikācijai, apzinot abu pārstāvniecības pušu vēlmes un iespējas tālākajai sadarbībai. 

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Gundegai Zandei  359. kabinetā.
Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Gundega Zande

Lietuvas militārās akadēmijas personāla pilnveides mobilitāte no 2023. gada 4. aprīļa līdz 6. aprīlim

Igaunijas Militārās akadēmijas personāla pilnveides mobilitāte

Iespēja pieteikties Lietuvas Ģenerāļa Jonas Žemaitis militārās akadēmijas (General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania) organizētajai personāla pilnveides mobilitātei Ģenerāļa Jonas Žemaitis militārajā akadēmijā no 2023.gada 4.aprīļa līdz 6.aprīlim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056 un Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2023.gada 4.aprīļa līdz 6.aprīlim rīko personāla pilnveides mobilitāti uz Lietuvas Ģenerāļa Jonas Žemaitis militāro akadēmiju (General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania) Viļņā, Lietuvā.

Mobilitātes mērķis ir iepazīties ar Lietuvas Ģenerāļa Jonas Žemaitis militārās akadēmijas iekšējās kvalitātes standartu, akadēmijas kvalitātes īstenošanas mehānisma aprakstu un tā izstrādi, iekšējās kvalitātes ieviešanas procesu un izaicinājumiem, kā arī veicināt akadēmiju sadarbību mācībspēku un kadetu apmaiņas jomā. Mobilitātes laikā tiks pārrunātas akadēmiju iekšējās kvalitātes sistēmas un citi ar augstāko mācību iestāžu akreditāciju saistīti aktuālie jautājumi.

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Zane Ribakova

Lietuvas militārās akadēmijas docēšanas mobilitāte 2023. gada 3. aprīļa līdz 5. aprīlim

Igaunijas Militārās akadēmijas personāla pilnveides mobilitāte

Iespēja pieteikties Lietuvas Ģenerāļa Jonas Žemaitis militārās akadēmijas (General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania) organizētajai docēšanas mobilitātei Ģenerāļa Jonas Žemaitis militārajā akadēmijā no 2023. gada 3.aprīļa līdz 5.aprīlim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056 un Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2023.gada 3.aprīļa līdz 5.aprīlim rīko docēšanas mobilitāti uz Lietuvas Ģenerāļa Jonas Žemaitis militāro akadēmiju (General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania) Viļņā, Lietuvā.
Mobilitātes mērķis ir vadīt lekciju Public opinion and defence policy in Latvia Lietuvas militārajā akadēmijā organizētā Aizsardzības ekonomikas moduļa ietvaros. Lekcijas ļaus Lietuvas militārās akadēmijas kadetiem paplašināt zināšanas un veicinās izpratni par Latvijas bruņotajiem spēkiem un aizsardzības politiku Latvijā. Tāpat vizītes laikā notiks tikšanās ar Lietuvas militārās akadēmijas mācībspēku un pētniekiem, kuras laikā tiks pārrunātas jaunākās pētniecības aktualitātes.

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Zane Ribakova

Portugāles militārās akadēmijas studentu mobilitāte no 2023. gada 4. marta līdz 3. jūnijam

Polijas sauszemes spēku akadēmijas logo

Iespēja pieteikties Portugāles militārās akadēmijas (Portuguese Military Academy) organizētajām studentu mobilitātēm no 2023. gada 4. marta līdz 3. jūnijam.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056 un Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2023. gada 4. marta līdz 3. jūnijam rīko studentu mobilitātes uz Portugāles militārās akadēmijas (Portuguese Military Academy) organizēto Starptautisko pavasara semestri.

Mobilitātes mērķis ir sniegt iespēju NAA kadetiem iegūt padziļinātu, visaptverošu skatījumu par militāro vidi Eiropā, veicināt angļu valodas zināšanu un runas prasmju uzlabošanu, vienlaikus apgūstot mācību priekšmetus. Mobilitātes laikā tās dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar citiem starptautiskā semestra dalībniekiem, to pieredzi un pārstāvētajām izglītības iestādēm.
 
Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA militārajai speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Zane Ribakova

Polijas sauszemes spēku akadēmijas studentu mobilitāte no 2023. gada 25. februāra līdz 1. jūlijam

Polijas sauszemes spēku akadēmijas logo

Iespēja pieteikties Polijas sauszemes spēku akadēmijas (Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki) organizētajai studentu mobilitātei no 2023. gada 25. februāra līdz 1. jūlijam.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056 un Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2023. gada 25. februāra līdz 1. jūlijam rīko studentu mobilitāti uz Polijas sauszemes spēku akadēmijas (Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki) organizēto Starptautisko pavasara semestri.

Mobilitātes mērķis ir sniegt iespēju NAA kadetiem iegūt padziļinātu, visaptverošu skatījumu par militāro vidi Eiropā, veicināt angļu valodas zināšanu un runas prasmju uzlabošanu, vienlaikus apgūstot mācību priekšmetus. Mobilitātes laikā tās dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar citiem starptautiskā semestra dalībniekiem, to pieredzi un pārstāvētajām izglītības iestādēm. 

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA militārajai speciālistei CD Gundegai Zandei 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Zane Ribakova

 

Eiropas Drošības un Aizsardzības koledžas personāla pilnveides mobilitāte 2023. gada 27. februāra līdz 3. martam

Eiropas Drošības un Aizsardzības koledžas personāla pilnveides mobilitāte

Iespēja pieteikties Eiropas Drošības un Aizsardzības koledžas (Europe Security and Defence College) organizētajai personāla pilnveides mobilitātei no 2023. gada 27. februāra līdz 3. martam.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056 un Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2023. gada 27. februāra līdz 3. martam rīko personāla pilnveides mobilitāti uz Eiropas Drošības un Aizsardzības koledžas (Europe Security and Defence College) organizēto 57. Eiropas iniciatīvas Darba grupas Jauno virsnieku mobilitātei kopsapulci (57th meeting of the Implementation Group for the European initiative for the exchange of young officers inspired by Erasmus) un Starptautisko HELPsec veicināšanas sanāksmi (Multiplier Event of the Erasmus+ KA2 Project “Hybridisation of specialised English learning for security professionals (HELPSec)), kas notiks Sofijā, Bulgārijā. 

Mobilitātes mērķis ir sniegt iespēju NAA personālam pilnveidot teorētiskās zināšanas un iepazīties ar citu valstu militāro izglītības iestāžu pieredzi ERASMUS+ programmu izmantošanā, kā arī iepazīt jaunākos izaicinājumus un to risinājumus gaisa spēku militārpersonu izglītības jomā. Mobilitātes laikā dalībnieki apskatīs galvenās projekta attīstības vadlīnijas, kā arī iepazīsies ar jaunākajām virsnieku apmaiņas programmu iespējām Sauszemes spēkos, Jūras spēkos un Gaisa spēkos.

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Gundegai Zandei 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Gundega Zande

Austrijas Terēzes Militārās akadēmijas personāla pilnveides mobilitāte no 2023. gada 23. janvāra līdz 27. janvārim

Austrijas Terēzas militārās akadēmijas studentu mobilitāte

Iespēja pieteikties Austrijas Terēzas Militārās akadēmijas (Theresan Military Academy) organizētajai personāla pilnveides mobilitātei no 2023. gada 23. janvāra līdz 27. janvārim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056 un Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2023. gada 23.janvāra līdz 27.janvārim rīko personāla pilnveides mobilitāti uz Austrijas Terēzas Militārās akadēmijas (Theresan Military Academy) Starptautiskajām miera nodrošināšanas operācijas mācībām (Multinational Peace Support Operation Exercise) Austrijā.

Mobilitātes mērķis ir lekciju pasniegšana un sindikāta vadīšana Terēzes militārās akadēmijas organizētajās Starptautiskās miera nodrošināšanas mācībās. 

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Zane Ribakova

Austrijas Terēzas Militārās akadēmijas personāla pilnveides mobilitāte no 2022. gada 12. decembra līdz 14. decembrim

Austrijas Terēzas militārās akadēmijas studentu mobilitāte

Iespēja pieteikties Austrijas Terēzas Militārās akadēmijas (Theresan Military Academy) organizētajai personāla pilnveides mobilitātei no 2022. gada 12. decembra līdz 14. decembrim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056 un Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA 2022. gada 12. decembra līdz 14. decembrim. rīko personāla pilnveides mobilitāti uz Austrijas Terēzas Militārās akadēmijas (Theresan Military Academy).

Mobilitātes mērķis ir iepazīties ar Terēzas militārās akadēmijas studiju organizēšanas procesu, Erasmus+ projekta realizāciju un tā iespējām Terēzas militārajā akadēmijā, apzināt un paplašināt kadetu un mācībspēka apmaiņas NAA Gaisa spēku, Sauszemes spēku bakalaura studiju programmas kadetiem un personālam un savstarpējās akadēmiju līmeņa sadarbības iespējas.

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Zane Ribakova

Helmuta Šmita universitātes personāla pilnveides mobilitāte no 2022. gada 8. decembra līdz 9. decembrim

Iespēja pieteikties Helmuta Šmidta universitātes (The Helmut Schmidt University) organizētajai personāla pilnveides mobilitātei

Iespēja pieteikties Helmuta Šmita universitātes (The Helmut Schmidt University) organizētajai personāla pilnveides mobilitātei no 2022. gada 8. decembra līdz 9. decembrim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056 un Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA 2022. gada 8. decembra līdz 9. decembrim rīko personāla pilnveides mobilitāti uz Helmuta Šmita universitāti (The Helmut Schmidt University).

Mobilitātes mērķis ir pārrunāt un iepazīties ar loģistikas un iepirkumu procesu organizēšanu un realizēšanu vienā no lielākajām Vācijas militārajām un civilajām universitātēm un kopīgiem izaicinājumiem gan sadarbības, gan apmācības procesa nodrošināšanas laikā.

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Zane Ribakova

Helmuta Šmita universitātes personāla pilnveides mobilitāte no 2022. gada 5. decembra līdz 6. decembrim

Iespēja pieteikties Helmuta Šmidta universitātes (The Helmut Schmidt University) organizētajai personāla pilnveides mobilitātei

Iespēja pieteikties Helmuta Šmita universitātes (The Helmut Schmidt University) organizētajai personāla pilnveides mobilitātei no 2022. gada 5. decembra līdz 6. decembrim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056 un Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA 2022. gada 5. decembra līdz 6. decembrim rīko personāla pilnveides mobilitāti uz Helmuta Šmita universitāti (The Helmut Schmidt University).

Mobilitātes mērķis ir pārrunāt jau esošo sadarbību, veidot jaunas sadarbības formas, iepazīšanās ar mācību procesa organizēšanu HŠU un kopīgiem izaicinājumiem gan sadarbības, gan apmācības procesa nodrošināšanas laikā.

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Zane Ribakova

Lietuvas militārās akadēmijas personāla pilnveides mobilitāte no 2022. gada 10. novembra līdz 11. novembrim

Igaunijas Militārās akadēmijas personāla pilnveides mobilitāte

Iespēja pieteikties Lietuvas militārās akadēmijas (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija) organizētajai personāla pilnveides mobilitātei no 2022. gada 10. novembra līdz 11. novembrim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056 un Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA 2022. gada 10. novembra līdz 11. novembrim rīko personāla pilnveides mobilitāti uz Lietuvas militāro akadēmiju (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija), lai iepazītos ar vidējā līmeņa komandējošā sastāva štāba virsnieka kursa (VLKS ŠVK) norises gaitu Igaunijas militārajā akadēmijā. 

Mobilitātes laikā tās dalībniekam būs iespēja iepazīties ar minētā kursa saturu un organizāciju un dos iespēju izprast iespējamās sadarbības iespējas šāda līmeņa kursa ietvaros. 

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA militārajai speciālistei CD Gundegai Zandei 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli. 

Raksta autors: Gundega Zande

Rumānijas Jūras spēku akadēmijas personāla pilnveides mobilitāte no 2022. gada  26. oktobra līdz 28. oktobrim

Rumānijas Jūras spēku akadēmijas logo

Iespēja pieteikties personāla pilnveides mobilitātei Rumānijas Jūras spēku akadēmijā (Romanian Naval Academy) no 2022. gada  26.oktobra līdz 28.oktobrim. 

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056 un Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2022.gada  26.oktobra līdz 28.oktobrim rīko personāla pilnveides mobilitāti uz Rumānijas Jūras spēku akadēmijas (Romanian Naval Academy). 

Mobilitātes mērķis ir sniegt iespēju NAA jūras spēku studiju kursa pārstāvjiem iepazīties ar Rumānijas jūras spēku akadēmiju, tās piedāvātajiem starptautiskajiem mācību semestriem un kursiem, kā arī akadēmijas nodrošinājumu un apmācības programmām. Mobilitātes laikā tās dalībniekiem būs iespēja tikties ar starptautiskā semestra dalībniekiem, to pieredzi un gūt ieskatu apmācību procesā.  

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA militārajai speciālistei CD Gundegai Zandei 359. kabinetā. 

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli. 

Raksta autors: Zane Ribakova 

Igaunijas Militārās akadēmijas personāla pilnveides mobilitāte no 2022. gada 27. septembra līdz 28. septembrim

Igaunijas Militārās akadēmijas personāla pilnveides mobilitāte

Iespēja pieteikties Igaunijas militārās akadēmijas (Estonian Military Academy) organizētajai personāla pilnveides mobilitātei no 2022. gada 27. septembra līdz 28. septembrim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056 un Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2022. gada 27. septembra līdz 28. septembrim rīko personāla pilnveides mobilitāti uz Igaunijas militāro akadēmiju (Estonian Military Academy), lai iepazītos ar vidējā līmeņa komandējošā sastāva štāba virsnieka kursa (VLKS ŠVK) norises gaitu Igaunijas militārajā akadēmijā. 

Mobilitātes laikā tās dalībniekam būs iespēja iepazīties ar minētā kursa saturu un organizāciju un dos iespēju izprast iespējamās sadarbības iespējas šāda līmeņa kursa ietvaros. 

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA militārajai speciālistei CD Gundegai Zandei 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Gundega Zande

Polijas sauszemes spēku akadēmijas personāla pilnveides mobilitāte no 2022. gada 14. septembra līdz 16. septembrim

Polijas sauszemes spēku akadēmijas logo

Iespēja pieteikties Polijas sauszemes spēku akadēmijas (Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki) organizētajai personāla pilnveides mobilitātei no 2022. gada 14. septembra līdz 16. septembrim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056 un Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2022. gada 14. septembra līdz 16. septembrim rīko personāla pilnveides mobilitāti uz Polijas sauszemes spēku akadēmiju (Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki), lai iepazītos ar vidējā līmeņa komandējošā sastāva štāba virsnieka kursa (VLKS ŠVK) norises gaitu Polijas sauszemes spēku akadēmijā. 

Mobilitātes laikā tās dalībniekam būs iespēja iepazīties ar minētā kursa saturu un organizāciju un dos iespēju izprast iespējamās sadarbības iespējas šāda līmeņa kursa ietvaros. 

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA militārajai speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli..

Raksta autors: Zane Ribakova

Rumānijas Jūras spēku akadēmijas studentu mobilitāte 2022. gada 1. oktobra līdz 30. decembrim

Rumānijas Jūras spēku akadēmijas logo

Iespēja pieteikties studentu mobilitātei Rumānijas Jūras spēku akadēmijā (Romanian Naval Academy) no 2022. gada 1. oktobra līdz 30. decembrim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056 un Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2022.gada 1. oktobra līdz 30. decembrim rīko studentu mobilitāti uz Rumānijas Jūras spēku akadēmijas (Romanian Naval Academy) organizēto starptautisko jūras spēku mācību semestri.

Mobilitātes mērķis ir sniegt iespēju NAA kadetiem iegūt padziļinātu, visaptverošu skatījumu par militāro vidi Eiropā, veicināt angļu valodas zināšanu un runas prasmju uzlabošanu, vienlaikus apgūstot mācību priekšmetus. Mobilitātes laikā tās dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar citiem starptautiskā semestra dalībniekiem, to pieredzi un pārstāvētajām izglītības iestādēm. 

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA militārajai speciālistei CD Gundegai Zandei 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Zane Ribakova

Eiropas Drošības un Aizsardzības koledžas personāla pilnveides mobilitāte no 2022. gada 19. septembra līdz 23. septembrim

Eiropas Drošības un Aizsardzības koledžas personāla pilnveides mobilitāte

Iespēja pieteikties Eiropas Drošības un Aizsardzības koledžas (Europe Security and Defence College) organizētajai personāla pilnveides mobilitātei no 2022. gada 19. septembra līdz 23. septembrim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056 un Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2022. gada 19. septembra līdz 23. septembrim rīko personāla pilnveides mobilitāti uz Eiropas Drošības un Aizsardzības koledžas (Europe Security and Defence College) organizēto 55. Eiropas iniciatīvas Darba grupas Jauno virsnieku mobilitātei kopsapulci (55th meeting of the Implementation Group for the European initiative for the exchange of young officers inspired by Erasmus) un Starptautisko gaisa spēku semestru veicināšanas sanāksmi (International Air Force Semester Multiplier Event), kas notiks Lisabonā, Portugālē. 

Mobilitātes mērķis ir sniegt iespēju NAA personālam pilnveidot teorētiskās zināšanas un iepazīties ar citu valstu militāro izglītības iestāžu pieredzi ERASMUS+ programmu izmantošanā, kā arī iepazīt jaunākos izaicinājumus un to risinājumus gaisa spēku militārpersonu izglītības jomā. Mobilitātes laikā dalībnieki apskatīs galvenās projekta attīstības vadlīnijas, kā arī iepazīsies ar jaunākajām virsnieku apmaiņas programmu iespējām SzS, JS un GS. 

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Gundegai Zandei 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Gundega Zande

Austrijas Terēzes militārās akadēmijas personāla pilnveides mobilitāte no 2022. gada 11. septembra līdz 16. septembrim

Austrijas Terēzas militārās akadēmijas studentu mobilitāte

Iespēja pieteikties Austrijas Terēzas Militārās akadēmijas (Theresan Military Academy) organizētajai personāla pilnveides mobilitātei no 2022. gada 11. septembra līdz 16. septembrim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056 un Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2022. gada 11. septembra līdz 16. septembrim rīko personāla pilnveides mobilitāti uz Austrijas Terēzas Militārās akadēmijas (Theresan Military Academy) Starptautiskajām miera nodrošināšanas operācijas mācībām (Multinational Peace Support Operation Exercise) Austrijā.
Mobilitātes mērķis ir lekciju pasniegšana un sindikāta vadīšana Terēzes militārās akadēmijas organizētajās Starptautiskās miera nodrošināšanas mācībās. 

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Zane Ribakova

Itālijas Jūras spēku akadēmijas studentu mobilitāte no 2022.gada 25. septembra līdz 23. decembrim

Itālijas Jūras akadēmijas studentu mobilitāte

Iespēja pieteikties studentu mobilitātei Itālijas Jūras spēku akadēmijā (Italian Naval Academy) no 2022.gada 2022. gada 25. septembra līdz 23. decembrim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056 un Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2022.gada 25. septembra līdz 23. decembrim rīko studentu mobilitāti uz Itālijas Jūras spēku akadēmijas (Italian Naval Academy) organizēto starptautisko rudens mācību semestri.

Mobilitātes mērķis ir sniegt iespēju NAA kadetiem iegūt padziļinātu, visaptverošu skatījumu par militāro vidi Eiropā, veicināt angļu valodas zināšanu un runas prasmju uzlabošanu, vienlaikus apgūstot mācību priekšmetus. Mobilitātes laikā tās dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar citiem starptautiskā semestra dalībniekiem, to pieredzi un pārstāvētajām izglītības iestādēm, kā arī piedalīties ikgadējā Līderības seminārā, kurā piedalās gan Itālijas bruņoto spēku, gan citu Eiropas jūras spēku pārstāvji. 

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Zane Ribakova

Austrijas Terēzas militārās akadēmijas studentu mobilitāte no 2022. gada 4. septembra līdz 15. decembrim

Austrijas Terēzas militārās akadēmijas studentu mobilitāte

Iespēja pieteikties studentu studiju mobilitātei Terēzas militārajā akadēmijā (Theresan Military Academy) Austrijā no 2022. gada 4.septembra līdz 15.decembrim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056 un Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2022. gada 4.septembra līdz 15.decembrim rīko studentu mobilitāti uz Terēzas militārajā akadēmijā (Theresan Military Academy) Austrijā organizēto starptautisko ziemas mācību semestri.

Mobilitātes mērķis ir sniegt iespēju NAA kadetiem iegūt padziļinātu, visaptverošu skatījumu par militāro vidi Eiropā, veicināt angļu valodas zināšanu un runas prasmju uzlabošanu, vienlaikus apgūstot mācību priekšmetus. Mobilitātes laikā tās dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar citiem starptautiskā semestra dalībniekiem, to pieredzi un pārstāvētajām izglītības iestādēm.

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Zane Ribakova

Eiropas Drošības un Aizsardzības koledžas personāla pilnveides mobilitāte no 2022. gada 2. maija līdz 6. maijam

Eiropas Drošības un Aizsardzības koledžas personāla pilnveides mobilitāte

Iespēja pieteikties Eiropas Drošības un Aizsardzības koledžas (Europe Security and Defence College) organizētajai personāla pilnveides mobilitātei no 2022. gada 2. maija līdz 6. maijam.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2020-1-LV01-KA103-077162 un Nr. 2020-1-LV01-KA103-077162-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA 2022. gada 2. maija līdz 6. maijam rīko personāla pilnveides mobilitāti uz Eiropas Drošības un Aizsardzības koledžas (Europe Security and Defence College) organizēto 54. Eiropas iniciatīvas Darba grupas Jauno virsnieku mobilitātei kopsapulci (54st meeting of the Implementation Group for the European initiative for the exchange of young officers inspired by Erasmus) un 4. Erasmus+ dzimumu semināru (4th Erasmus+ Gender Seminar), kas notiks Larnakā, Kiprā.

Mobilitātes mērķis ir sniegt iespēju NAA personālam pilnveidot teorētiskās zināšanas un iepazīties ar citu valstu militāro izglītības iestāžu pieredzi ERASMUS+ programmu izmantošanā, kā arī iepazīt jaunākos izaicinājumus un to risinājumus dzimumu līdztiesību jomā. Mobilitātes laikā dalībnieki apskatīs galvenās projekta attīstības vadlīnijas, kā arī iepazīsies ar jaunākajām virsnieku apmaiņas programmu iespējām SzS, JS un GS.

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Gundegai Zandei 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Gundega Zande

Čehijas aizsardzības universitātes studentu mobilitāte no 2022. gada 20. marta līdz 16. jūlijam

Čehijas aizsardzības universitātes studentu mobilitāte
 

Iespēja pieteikties studentu mobilitātei Čehijas aizsardzības universitātē (University of Defence) no 2022.gada 20. marta līdz 16. jūlijam.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056 un Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-00003056-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2022.gada 20. marta līdz 16. jūlijam rīko studentu mobilitāti uz Čehijas aizsardzības universitātes (University of Defence) organizēto starptautisko vasaras mācību semestri.

Mobilitātes mērķis ir paplašināt zināšanas tādās svarīgās sauszemes kājnieka disciplīnās kā dažādi aizsardzības resursi un to ekonomiskie aspekti atbilstoši dažādām iespējamām situācijām, paplašinātas taktiskās zināšanas gan teorētiskā, gan praktiskā aspektā gan nacionālā, gan NATO līmenī. Nozīmīgi, ka atsevišķs kurss veltīts tieši artilērijas taktikai un kā to vislabāk pielietot cīņā, kontrolēt un komandēt artilērijas vienības.

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Zane Ribakova

Portugāles Militārās akadēmijas docēšanas mobilitāte no 2022. gada 6. marta līdz 12. martam

Portugāles Militārās akadēmijas docēšanas mobilitāte
 

Iespēja pieteikties Portugāles Militārās akadēmijas (Portugal Academia Militar) organizētajai docēšanas mobilitātei no 2022. gada 6. marta līdz 12. martam.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2020-1-LV01-KA103-077162 un Nr. 2020-1-LV01-KA103-077162-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2022. gada 6. marta līdz 12. martam rīko docēšanas mobilitāti uz Portugāles Militārās akadēmijas (Portugal Academia Militar) organizēto Starptautisko apmācību moduli Erasmus English Week for Students , kas notiks Portugālē.

Mobilitātes mērķis ir pasniegt lekcijas militārajā angļu valodā starptautiskajiem pasākuma dalībniekiem, kā arī gūt starptautisku pieredzi, sadarbojoties ar citu valstu militārās augstākās izglītības institūciju angļu valodas pasniedzējiem un iepazīstoties ar to profesionālo pieredzi.

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Zane Ribakova

Portugāles Militārās akadēmijas personāla pilnveides mobilitāte no 2022. gada 6. marta līdz 12. martam

Portugāles Militārās akadēmijas personāla pilnveides mobilitāte
 

Iespēja pieteikties Portugāles Militārās akadēmijas (Portugal Academia Militar) organizētajai docēšanas mobilitātei no 2022. gada 6. marta līdz 12. martam.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2020-1-LV01-KA103-077162 un Nr. 2020-1-LV01-KA103-077162-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2022. gada 6. marta līdz 12. martam rīko docēšanas mobilitāti uz Portugāles Militārās akadēmijas (Portugal Academia Militar) organizēto Starptautisko apmācību moduli Erasmus English Week for Students , kas notiks Portugālē.

Mobilitātes mērķis ir pasniegt lekcijas militārajā angļu valodā starptautiskajiem pasākuma dalībniekiem, kā arī gūt starptautisku pieredzi, sadarbojoties ar citu valstu militārās augstākās izglītības institūciju angļu valodas pasniedzējiem un iepazīstoties ar to profesionālo pieredzi.

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Zane Ribakova

Austrijas Terēzas militārās akadēmijas studentu mobilitāte no 2021. gada 13. septembra līdz 19. decembrim

Austrijas Terēzas militārās akadēmijas studentu mobilitāte
 

Iespēja pieteikties studentu studiju mobilitātei Terēzas militārajā akadēmijā (Theresan Military Academy) Austrijā no 2021. gada 13.septembra līdz 19.decembrim.

Mobilitātes mērķis ir sniegt iespēju NAA kadetiem iegūt padziļinātu, visaptverošu skatījumu par militāro vidi Eiropā, veicināt angļu valodas zināšanu un runas prasmju uzlabošanu, vienlaikus apgūstot mācību priekšmetus. Mobilitātes laikā tās dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar citiem starptautiskā semestra dalībniekiem, to pieredzi un pārstāvētajām izglītības iestādēm.

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Zane Ribakova

Portugāles Militārās akadēmijas docēšanas mobilitāte no 2021. gada 21. novembra līdz 27. novembrim

Portugāles Militārās akadēmijas docēšanas mobilitāte
 

Iespēja pieteikties Portugāles Militārās akadēmijas (Portugal Academia Militar) organizētajai docēšanas mobilitātei no 2021. gada 21. novembra līdz 27. novembrim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2020-1-LV01-KA103-077162 un Nr. 2020-1-LV01-KA103-077162-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2021. gada 21. novembra līdz 27. novembrim rīko docēšanas mobilitāti uz Portugāles Militārās akadēmijas (Portugal Academia Militar) organizēto Starptautisko apmācību moduli Erasmus English Week for Students , kas notiks Portugālē.

Mobilitātes mērķis ir pasniegt lekcijas militārajā angļu valodā starptautiskajiem pasākuma dalībniekiem, kā arī gūt starptautisku pieredzi, sadarbojoties ar citu valstu militārās augstākās izglītības institūciju angļu valodas pasniedzējiem un iepazīstoties ar to profesionālo pieredzi.

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Zane Ribakova

Portugāles Militārās akadēmijas personāla pilnveides mobilitāte no 2021. gada 20. septembra līdz 24. septembrim 

Portugāles Militārās akadēmijas personāla pilnveides mobilitāte
 

Iespēja pieteikties Portugāles Militārās akadēmijas (Portugal Academia Militar) organizētajai personāla pilnveides mobilitātei no 2021. gada 20. septembra līdz 24. septembrim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2020-1-LV01-KA103-077162 un Nr. 2020-1-LV01-KA103-077162-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2021. gada 20. septembra līdz 24. septembrim rīko personāla pilnveides mobilitāti uz Portugāles Militārās akadēmijas (Portugal Academia Militar) organizēto Starptautisko militāri akadēmisko forumu 2021 (international Military Academic Forum 2021), kas notiks Lisabonā, Portugālē.

Mobilitātes mērķis ir sniegt iespēju NAA personālam piedalīties ikgadējā diskusijā un militārās izglītības un apmācības darba platformā, kas ļauj iepazīties ar citu militārās augstākās izglītības iestāžu pieredzi organizējot personāla un kadetu mobilitātes EMILYO ietvaros (ieguvums dalībniekiem, iestādei, šķēršļi), kā arī diskutēt par militārās augstākās izglītības iestāžu starptautisku izglītības kvalitātes nodrošināšanas standartu izveidi.

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Zane Ribakova

Eiropas Drošības un Aizsardzības koledžas personāla pilnveides mobilitāte no 2021. gada 6. septembra līdz 8. septembrim

Eiropas Drošības un Aizsardzības koledžas personāla pilnveides mobilitāte

Iespēja pieteikties Eiropas Drošības un Aizsardzības koledžas (Europe Security and Defence College) organizētajai personāla pilnveides mobilitātei Karaliskajā militārajā akadēmijā (Royal Military Academy) no 2021. gada 6. septembra līdz 8. septembrim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2020-1-LV01-KA103-077162 un Nr. 2020-1-LV01-KA103-077162-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2021. gada 6. septembra līdz 8. septembrim rīko personāla pilnveides mobilitāti uz Eiropas Drošības un Aizsardzības koledžas (Europe Security and Defence College) organizēto 51. Eiropas iniciatīvas Darba grupas Jauno virsnieku mobilitātei kopsapulci (51st meeting of the Implementation Group for the European initiative for the exchange of young officers inspired by Erasmus), kas notiks Karaliskajā militārajā akadēmijā (Royal Military Academy) Briselē, Beļģijā. 

Mobilitātes mērķis ir sniegt iespēju NAA personālam pilnveidot teorētiskās zināšanas un iepazīties ar citu valstu militāro izglītības iestāžu pieredzi ERASMUS+ programmu izmantošanā. Mobilitātes laikā dalībnieki apskatīs galvenās projekta attīstības vadlīnijas, kā arī iepazīsies ar jaunākajām virsnieku apmaiņas programmu iespējām SzS, JS un GS. 

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Zane Ribakova

Austrijas Terēzas Militārās akadēmijas personāla pilnveides mobilitāte no 2021. gada 20. septembra līdz 24. septembrim

Austrijas Terēzas Militārās akadēmijas personāla pilnveides mobilitāte

Iespēja pieteikties Austrijas Terēzas Militārās akadēmijas (Theresan Military Academy) organizētajai personāla pilnveides mobilitātei no 2021. gada 20. septembra līdz 24. septembrim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2020-1-LV01-KA103-077162 un Nr. 2020-1-LV01-KA103-077162-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2021. gada 20. septembra līdz 24. septembrim rīko personāla pilnveides mobilitāti uz Austrijas Terēzas Militārās akadēmijas (Theresan Military Academy) organizētā Miera nodrošināšanas operāciju mācību (Multinational Peace Support Operation Exercise) kursa nodrošināšanā, kas notiks Terēzas Militārajā akadēmijā (Theresan Military Academy) Austrijā. 

Mobilitātes mērķis ir lekciju pasniegšana un sindikāta vadīšana Terēzes militārās akadēmijas organizētajās Starptautiskās miera nodrošināšanas mācībās.

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Zane Ribakova

Itālijas Jūras akadēmijas studentu mobilitāte no 2021. gada 27. septembra līdz 22. decembrim

Itālijas Jūras akadēmijas studentu mobilitāte

Iespēja pieteikties studentu mobilitātei Itālijas Jūras akadēmijā (Italian Naval Academy) no 2021. gada 27. septembra līdz 22. decembrim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2020-1-LV01-KA103-077162 un Nr. 2020-1-LV01-KA103-077162-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2021.gada 27. septembra līdz 22. decembrim rīko studentu mobilitāti uz Itālijas Jūras akadēmijas (Italian Naval Academy) organizēto starptautisko rudens mācību semestri.

Mobilitātes mērķis ir sniegt iespēju NAA kadetiem iegūt padziļinātu, visaptverošu skatījumu par militāro vidi Eiropā, veicināt angļu valodas zināšanu un runas prasmju uzlabošanu, vienlaikus apgūstot mācību priekšmetus. Mobilitātes laikā tās dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar citiem starptautiskā semestra dalībniekiem, to pieredzi un pārstāvētajām izglītības iestādēm, kā arī piedalīties ikgadējā Līderības seminārā, kurā piedalās gan Itālijas bruņoto spēku, gan citu Eiropas jūras spēku pārstāvji. 

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Zane Ribakova

Igaunijas Militārās akadēmijas personāla pilnveides mobilitāte no 2021. gada 15. augusta līdz 17. augustam

Igaunijas Militārās akadēmijas personāla pilnveides mobilitāte

Iespēja pieteikties Igaunijas Militārās akadēmijas (Estonian Military Academy) organizētajai personāla pilnveides mobilitātei no 2021. gada 15. augusta līdz 17. augustam.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2020-1-LV01-KA103-077162 un Nr. 2020-1-LV01-KA103-077162-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2021. gada 15. augusta līdz 17. augustam rīko personāla pilnveides mobilitāti uz Igaunijas Militārās akadēmijas (Estonian Military Academy) organizēto Baltijas valstu militāro akadēmiju starptautiskās sadarbību nodaļu sanāksmi, kas notiks Tartu, Igaunijā.

Mobilitātes mērķis ir sniegt iespēju NAA personālam pilnveidot teorētiskās zināšanas un iepazīties ar citu Baltijas valstu militāro izglītības iestāžu starptautisko sadarbības nodaļu pieredzi ERASMUS+ programmu izmantošanā. Mobilitātes laikā dalībnieki apskatīs galvenās attīstības vadlīnijas topošo virsnieku izglītības jomā NATO un ES kontekstā, kā arī iepazīsies ar jaunākajām virsnieku apmaiņas programmu iespējām SzS, JS un GS kadetiem.

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Zane Ribakova

Eiropas Drošības un Aizsardzības koledžas personāla pilnveides mobilitāte 2021. gada 2. un 3. februārī

Eiropas Drošības un Aizsardzības koledžas personāla pilnveides mobilitāte

Iespēja pieteikties Eiropas Drošības un Aizsardzības koledžas (Europe Security and Defence College) organizētajai personāla pilnveides mobilitātei Karaliskajā militārajā akadēmijā (Royal Military Academy) 2021. gada 2. un 3. februārī.

MOBILITĀTE COVID-19 IEROBEŽOJUMU DĒĻ TIKS ĪSTENOTA ATTĀLINĀTI

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2020-1-LV01-KA103-077162 un Nr. 2020-1-LV01-KA103-077162-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA 2021. gada 2. un 3. februārī rīko personāla pilnveides mobilitāti uz Eiropas Drošības un Aizsardzības koledžas (Europe Security and Defence College) organizēto 49. Eiropas iniciatīvas Darba grupas Jauno virsnieku mobilitātei kopsapulci (49th meeting of the Implementation Group for the European initiative for the exchange of young officers inspired by Erasmus), kas notiks Karaliskajā militārajā akadēmijā (Royal Military Academy) Briselē, Beļģijā. 

Mobilitātes mērķis ir sniegt iespēju NAA personālam pilnveidot teorētiskās zināšanas un iepazīties ar citu valstu militāro izglītības iestāžu pieredzi ERASMUS+ programmu izmantošanā. Mobilitātes laikā dalībnieki apskatīs galvenās projekta attīstības vadlīnijas, kā arī iepazīsies ar jaunākajām virsnieku apmaiņas programmu iespējām SzS, JS un GS.

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Pēc pieteikumu saņemšanas komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Zane Ribakova