Mobilitāšu konkursi

 

logologologo

Iespēja pieteikties studentu mobilitātei Itālijas Jūras akadēmijā (Italian Naval Academy) no 2019. gada 29. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2019-1-LV01-KA103-060115 un Nr. 2019-1-LV01-KA103-060115-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2019. gada 29. septembra līdz 2019.gada 31.decembrim rīko studentu mobilitāti uz Itālijas Jūras akadēmijas (Italian Naval Academy) organizēto starptautisko mācību semestri.

 Mobilitātes mērķis ir sniegt iespēju NAA kadetiem iegūt padziļinātu, visaptverošu skatījumu par militāro vidi Eiropā, veicināt angļu valodas zināšanu un runas prasmju uzlabošanu, vienlaikus apgūstot mācību priekšmetus 25 ECTS apjomā. Mobilitātes laikā tās dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar citiem starptautiskā semestra dalībniekiem, to pieredzi un pārstāvētajām izglītības iestādēm, kā arī piedalīties ikgadējā Līderības seminārā, kurā piedalās gan Itālijas bruņoto spēku, gan citu Eiropas jūras spēku pārstāvji.

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz līdz 2019. gada 12. augustam NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Ne vēlāk kā nedēļu pēc konkursa noslēguma datuma komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Annija Andrejsone

 


logo logologo

Iespēja pieteikties Eiropas Drošības un Aizsardzības koledžas (Europe Security and Defence College) personāla pilnveides mobilitātei Karaliskajā militārajā akadēmijā (Royal Military Academy) Beļģijā no 2019. gada 2. septembra līdz 2019. gada 4. septembrim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2019-1-LV01-KA103-060115 un Nr. 2019-1-LV01-KA103-060115-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2019. gada 2. septembra līdz 2019. gada 4. septembrim rīko personāla pilnveides mobilitāti uz Eiropas Drošības un Aizsardzības koledžas (Europe Security and Defence College) organizēto 43. Eiropas iniciatīvas Darba grupas Jauno virsnieku mobilitātei kopsapulci, kas notiks Karaliskajā militārajā akadēmijā (Royal Military Academy) Beļģijā.

Mobilitātes mērķis ir sniegt iespēju NAA personālam pilnveidot teorētiskās zināšanas un iepazīties ar citu valstu militāro izglītības iestāžu pieredzi ERASMUS+ programmu izmantošanā. Mobilitātes laikā dalībnieki apskatīs galvenās projekta attīstības vadlīnijas, kā arī iepazīsies ar jaunākajām virsnieku apmaiņas programmu iespējām SzS, JS un GS.

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz līdz 2019. gada 12. augustam NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Ne vēlāk kā nedēļu pēc konkursa noslēguma datuma komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Annija Andrejsone


logologologo

Iespēja pieteikties studentu mobilitātei Karaliskajā militārajā akadēmijā (Royal Military Academy) Beļģijā no 2019. gada 26. augusta līdz 2019. gada 20. decembrim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2019-1-LV01-KA103-060115 un Nr. 2019-1-LV01-KA103-060115-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2019. gada 26. augusta līdz 2019. gada 20.decembrim rīko studentu mobilitāti uz Karaliskās militārās akadēmijas (Royal Military Academy) organizēto starptautisko mācību semestri.

 Mobilitātes mērķis ir sniegt iespēju NAA kadetiem iepazīties ar citiem starptautiskā semestra dalībniekiem, to pieredzi un pārstāvētajām izglītības iestādēm, veicināt angļu valodas zināšanu un runas prasmju uzlabošanu, vienlaikus apgūstot mācību priekšmetus 30 ECTS apjomā. Mobilitātes laikā dalībnieki tiks iepazīstināti arī ar darbu militāri starptautiskā sistēmā, kas palīdzēs sagatavot topošos virsniekus nākotnē ieņemamajiem amatiem starptautiskajā vidē.

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz līdz 2019. gada 12. augustam NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Ne vēlāk kā nedēļu pēc konkursa noslēguma datuma komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Annija Andrejsone


erasmusnaafoto

Iespēja pieteikties personāla pilnveides mobilitātei uz Terēzes militāro akadēmiju Austrijā no 2019. gada 22. līdz 24. maijam.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2018-1-LV01-KA103-046795 un Nr. 2018-1-LV01-KA103-046795-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2019. gada 22. maija līdz 24. maija  organizē 2 personāla profesionālās pilnveides mobilitātes uz Terēzes militārās akadēmijas (Theresian Military Academy) rīkoto ”Implementation Group” sanāksmi “EMILYO“ programmas ietvaros. Mobilitātes mērķis ir pieredzes apmaiņa ar citu Eiropas valstu militāro augstskolu pasniedzējiem un darbiniekiem, kas saistīti ar starptautiskās sadarbības veicināšanu militārās apmācības jomās.

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz līdz 2019. gada 03. aprīlim NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Ne vēlāk kā nedēļu pēc konkursa noslēguma datuma komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Zane Ribakova


 

erasmusnaafoto

Iespēja pieteikties personāla pilnveides mobilitātei uz Terēzes militāro akadēmiju Austrijā no 2019. gada 20. līdz 23. maijam.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2018-1-LV01-KA103-046795 un Nr. 2018-1-LV01-KA103-046795-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2019. gada 20. maija līdz 23. maija  organizē 2 personāla profesionālās pilnveides mobilitātes uz Terēzes militārās akadēmijas (Theresian Military Academy) rīkoto ”International Military Academy Conference” “EMILYO “ programmas ietvaros. Mobilitātes mērķis ir pieredzes apmaiņa ar citu Eiropas valstu militāro augstskolu pasniedzējiem un darbiniekiem, kas saistīti ar starptautiskās sadarbības veicināšanu militārās apmācības jomās

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz līdz 2019. gada 15. martam NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Ne vēlāk kā nedēļu pēc konkursa noslēguma datuma komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Zane Ribakova


erasmusnaafoto

 

Iespēja pieteikties docēšanas mobilitātei uz Terēzes militāro akadēmiju Austrijā no 2019. gada 18. līdz 22. februārim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2018-1-LV01-KA103-046795 un Nr. 2018-1-LV01-KA103-046795-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2019. gada 18. februāra līdz 22. februārim organizē docēšanas mobilitāti uz Terēzes militārās akadēmijas (Theresian Military Academy) organizēto Rotas komandiera līmeņa kursu. Mobilitātes mērķis ir sniegt iespēju NAA pārstāvim piedalīties Rotas komandiera līmeņa kursa realizācijā, kā sindikāta virsniekam.  Mobilitātes laikā tās dalībniekam būs iespēja iepazīties ar minētā kursa saturu un organizāciju, kas dos iespēju NAA, iepazīties ar Rotas komandiera (kapteiņa) līmeņa mācību procesu Austrijā.

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz līdz 2019. gada 17. janvārim NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Zanei Ribakovai 359. kabinetā.

Ne vēlāk kā nedēļu pēc konkursa noslēguma datuma komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli

Raksta autors: Zane Ribakova


 

logo

Iespēja pieteikties personāla pilnveides mobilitātei uz Eiropas Drošības un aizsardzības koledžas apmācību no 2018. gada 3. līdz 5. septembrim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2018-1-LV01-KA103-046795 un Nr. 2018-1-LV01-KA103-046795-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2018. gada 3. septembra līdz 5. septembrim organizē personāla profesionālās pilnveides mobilitāti uz Eiropas Drošības un aizsardzības koledžas (European Security and Defence College) rīkotajām apmācībām “EMILYO Implementation Group trining”. Mobilitātes mērķis ir pieredzes apmaiņa ar citu Eiropas valstu militāro augstskolu pasniedzējiem un darbiniekiem, kas saistīti ar starptautiskās sadarbības veicināšanu militārās apmācības jomās.

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un tā parakstīta jāiesniedz līdz 2018. gada 17. augustam NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Madarai Kronbergai 359. kabinetā.

Ne vēlāk kā nedēļu pēc konkursa noslēguma datuma komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Madara Kronberga


erasmusfoto

 

 

 

 

Iespēja pieteikties personāla pilnveides mobilitātei uz Helmuta Šmita Universitāti Vācijā no 2018. gada 10. līdz 12. oktobrim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2018-1-LV01-KA103-046795 un Nr. 2018-1-LV01-KA103-046795-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2018. gada 10. oktobra līdz 12. oktobrim organizē personāla profesionālās pilnveides mobilitāti uz Helmuta Šmita universitāti Vācijā (Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr). Mobilitātes mērķis ir pieredzes apmaiņa, iespējamu kopēju sadarbības modeļu iezīmēšana/izveide, iepazīšanās ar universitātes darba specifiku, labās prakses piemēriem, kas saistīti ar inženierzinātnes apmācībām un starptautiskās sadarbības veicināšanu militārās apmācības jomās.

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un, tā parakstīta, jāiesniedz līdz 2018. gada 10. septembrim NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Madarai Kronbergai 359. kabinetā. Ne vēlāk kā nedēļu pēc konkursa noslēguma datuma komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Madara Kronberga


erasmusnaafoto
 

Iespēja pieteikties docēšanas mobilitātei uz Terēzes militāro akadēmiju Austrijā no 2018. gada 26. novembra līdz 30. novembrim.

Saskaņā ar ERASMUS + finansējuma līgumiem Nr. 2018-1-LV01-KA103-046795 un Nr. 2018-1-LV01-KA103-046795-LV, kas noslēgti starp Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (NAA) un Valsts izglītības attīstības aģentūru, NAA no 2018. gada 26. novembra līdz 30. novembrim organizē docēšanas mobilitāti uz Terēzes militāro akadēmiju Austrijā (Theresan Military Academy). Mobilitātes mērķis ir lekciju pasniegšana Terēzes militārās akadēmijas organizētajā starptautiskajā apmācību modulī “Basics of Crisis Management Operations”.

Lai pieteiktos mobilitātei, jāaizpilda anketa un, tā parakstīta, jāiesniedz līdz 2018. gada 5.novembrim NAA sabiedrisko attiecību speciālistei CD Madarai Kronbergai 359. kabinetā. Ne vēlāk kā nedēļu pēc konkursa noslēguma datuma komisija izvērtēs kandidātus un sniegs atbildi elektroniski katram kandidātam individuāli.

Raksta autors: Madara Kronberga