NAA svinīgā imatrikulācijas izvade

Studijas
Information prepared by
kareive S.Švarce

Šī gada 1.martā Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā notika svinīgā izvade, kurā tika imatrikulēti 86 kadeti Sauszemes spēku, Gaisa spēku  un Jūras spēku militārās vadības kursos. 2018./2019. studiju gadā apmācību uzsāka 128 kadetu kandidāti, kuri laika posmā no 2018. gada 3. septembra līdz 2019. gada 22. februārim pakļaujoties disciplīnai, pārvarot sevi, praktizēja kareivja pamata iemaņas Alūksnes Kājnieku skolā, kā arī Jaunākā līdera kursā, Cēsīs, kur karavīri apguva un pilnveidoja nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai spētu patstāvīgi komandēt un vadīt kājnieku nodaļas personālu dažādu ikdienas dienesta rutīnas un mācību uzdevumu izpildes laikā.

Šobrīd 25 kadetu kandidāti ar augstāko izglītību, kuri izvēlējās otrā līmeņa profesionālo izglītības programmu “Komandējošā sastāva virsnieks” šobrīd Cēsu Instruktoru skolā apgūst Kājnieku nodaļas komandiera kursu.