Aicinām pievienoties Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kolektīvam vadošo pētnieku

06/30/2019
Studijas
Information prepared by
seržante Daiga Grīnvalde

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija aicina pievienoties kolektīvam vadošo pētnieku.

Darba apraksts:

 •  Organizēt projektu pieteikšanu, veikt to izstrādi un atbildēt par pētniecībā iegūto rezultātu secinājumu ticamību un piešķirto finansiālo un mantisko resursu racionālu izlietošanu.
 •  Nodrošināt valsts noslēpumu saturošu objektu neizpaušanu.
 • Sniegt ierosinājumus pētniecisko prioritāšu noteikšanā.
 • Organizēt, vadīt un izpildīt  pasūtītos pētniecības darbus, lai veiktu pētāmās problēmas analīzi un formulētu priekšlikumus, ietverot faktu vākšanu, sistematizēšanu, teorētisko priekšstatu pārbaudīšanu, popularizēšanu un sagatavošanu praktiskai izmantošanai.
 • Veikt zinātniskos pētījumus kā konkrētās tēmas vadītājs vai atbildīgais izpildītājs visos tās posmos, sākot no tēmas izstrādāšanas metodiskās programmas sagatavošanas līdz rezultātu publicēšanai un prezentācijai citā formā.    
 • Piedalīties slēgtos un publiskos semināros, diskusijās un konferencēs par drošības, aizsardzības un citiem aktuāliem jautājumiem.
 • Piedalīties zinātnisko darbu, publikāciju recenzēšanā, savas kompetences ietvaros sniegt konsultācijas un eksperta atzinumus.
 • Informēt sabiedrību par pētījumu rezultātiem, popularizēt zinātnes sasniegumus un atziņas, organizējot publiskas diskusijas, vieslekcijas, nodrošinot to publicēšanu mājaslapā un sniedzot eksperta atzinumus plašsaziņas līdzekļos.
 • Nodrošināt veicamo pētījumu objektivitāti un pielietojamību praksē, izmantojot mūsdienīgu zinātnisku metodoloģiju.
 • Vadīt projekta grupas vai kādas grupas daļas pētniecības darbu, vadīt tēmu pētījumos iesaistīto darbinieku darbu, veicināt viņu radošo izaugsmi un kvalifikācijas paaugstināšanu.
 • Vadīt un recenzēt  studējošo pētniecības darbus: bakalaura darbus, diplomdarbus un maģistra darbus.
 • Piedalīties jaunu zinātnieku sagatavošanā.
 • Nemitīgi paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju un regulāri sekot zinātnes virziena attīstībai gan Latvijā, gan pasaulē un atbilstoši koriģēt savu un savas grupas pētniecisko darbību.

Prasības vadošā pētnieka amata pretendentiem:

 • Zinātniskais doktora grāds sociālajās, humanitārajās, eksaktajās vai formālajās zinātnēs.
 • Ne mazāk kā 5 gadi darbs augstākās izglītības iestādē vai zinātniskajā institūtā.
 • Ne mazāk kā 3 recenzēta starptautiskā zinātniskā publikācija pēdējo 3 gadu laikā.
 • Nav ievēlēts nevienā citā zinātniskajā institūtā.
 • Pieredze projekta pieteikumu izstrādē un projektu vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Teicamas valsts valodas un labas angļu valodas zināšanas.

Vēlamās prasības:

 • Zinātniskā pieredze drošības un stratēģijas jomā.
 • Zināšanas par un sadarbības pieredze ar citām drošības un stratēģijas zinātniskajām institūcijām.
 • Labas vācu un krievu valodu zināšanas.

PAPILDUS INFORMĀCIJA PAR VAKANCI PIEEJAMA ŠEIT.

Interesentiem līdz 25.jūlijam CV un pieteikumu sūtīt uz e-pastu tradoc@mil.lv.