Šogad studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā atlasīti 133 kandidāti

08/29/2019
Studijas
Information prepared by
Aizsardzības ministrijas Preses nodaļa

Nacionālie bruņotie spēki studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā atlasījuši 133 kandidātus, kuri 2. septembrī ieradīsies aizsardzības akadēmijā, lai sāktu studijas vai apmācību pirmsstudiju (kadeta kandidātu) kursos.  Viņu vidū 22  kandidāti ir jau Nacionālajos bruņotajos spēkos dienošie karavīri, kuri izvēlējušies militāro karjeru turpināt, apgūstot virsnieka profesiju, kā arī 21 sieviete. 

Atlasi studijām aizsardzības akadēmijā bruņotie spēki sāka jūlija vidū, vispirms veicot medicīniskās un fiziskās sagatavotības pārbaudes un psiholoģisko novērtēšanu. Savukārt divu dienu padziļinātajā atlasē individuālajos un grupu uzdevumos, diskusijās un intervijās atlases komisija vērtēja kandidātu personiskās un psiholoģiskās īpašības, kā arī katra individuālās spējas vadīt grupu un uzņemties līdera lomu. Kandidātiem bija jāiztur arī aizsardzības akadēmijas organizēts militarizēts pārbaudījums “Melnā nakts”. 

Pirms virsnieku pamatapmācības uzsākšanas Rekrutēšanas un atlases centra atlasītajiem kandidātiem uz otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un bakalaura studiju programmu vispirms būs jāapgūst pirmsstudiju (kadeta kandidāta) apmācības kursi, kas sāksies ar administratīvo nedēļu aizsardzības akadēmijā, bet jau 13. septembrī kadeta kandidāti, kuriem nav iepriekšējās militārās izglītības, dosies uz Kājnieku skolu Alūksnē kareivja profesijas pamatiemaņu apgūšanai. Savukārt jau dienošie karavīri nākamā gada janvārī viņiem pievienosies Instruktoru skolā Cēsīs, kur visi apgūs instruktora profesijas pamatiemaņu programmu. 

Virsnieka profesija ir viena no trijām (kareivis, instruktors, virsnieks) bruņoto spēku karavīru profesijām. Virsnieki nodrošina militāro vienību un apakšvienību vadību. Viņi arī plāno, nodrošina, kontrolē un vada militāro uzdevumu izpildi un atbild par padotajiem visu līmeņu vienībās.

Lai kļūtu par virsnieku, ir jāstudē Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā Rīgā, kurā uzņem vidējo un augstāko izglītības iestāžu absolventus.  

Vidējo izglītību ieguvušajiem jauniešiem un jaunietēm aizsardzības akadēmija piedāvā apgūt trīs akreditētas studiju programmas militārajā vadībā dienestam Sauszemes, Jūras un Gaisa spēkos. Šajās studiju programmās konkursa kārtībā uzņem Latvijas pilsoņus vecumā līdz 30 gadiem. Savukārt profesionālā augstākās izglītības programma “Komandējošā sastāva virsnieks” piedāvā jauniešiem un jaunietēm ar akadēmisko vai otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību studēt aizsardzības akadēmijā, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Studijas notiek Sauszemes, Jūras un Gaisa spēku plūsmās. Tajā uzņem vecumā līdz 35 gadiem.

Papildus profesionālajām studiju programmām aizsardzības akadēmija piedāvā arī Virsnieka speciālista pamatkursu. Tajā uzņem augstskolas absolventus, kuri ir ieguvuši akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē, profesionālo maģistra grādu un kvalifikāciju psihologa specialitātē, ārsta grādu un kvalifikāciju ārsta specialitātē, akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību farmācijā, akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību informācijas tehnoloģiju, datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, telemātikas, kiberdrošības, datorvadības vai datorzinātnes specialitātē, bakalaura grādu teologa specialitātē un bakalaura grādu un profesionālo kvalifikāciju diriģenta specialitātē.

Iestājoties aizsardzības akadēmijā, kadetus sagaida ne vien dinamisks mācību process, bet arī vairākas priekšrocības, kādu nav citās augstskolās: studijas finansē no valsts budžeta līdzekļiem, studiju laikā kadeti ir pilnā valsts apgādē, nodrošinot arī visas karavīra sociālās garantijas, tostarp apmaksātu veselības aprūpi. Kadeti saņem karavīra atalgojumu (stipendiju), kas sākas ar 900 eiro pēc nodokļu nomaksas.  Kadetus nodrošina ar bezmaksas izmitināšanu dienesta viesnīcā un iespēju bez maksas izmantot Sporta kluba kompleksu.

Pēc Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas absolvēšanas jaunajiem virsniekiem ir nodrošināta dienesta vieta bruņoto spēku vienībās. 

Ar pamatprasībām, pieteikšanās kārtību un atlasi studijām aizsardzības akadēmijā var iepazīties bruņoto spēku tīmekļvietnes www.mil.lv sadaļā “Kļūsti karavīrs”. Savukārt ar aizsardzības akadēmijas piedāvātajām studiju un apmācības programmām var iepazīties tās tīmekļvietnes www.naa.mil.lv sadaļā “Studijas”.

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļa 
Tālrunis: 67335067
E-pasts: prese@mod.gov.lv