NAA eseju konkurss

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (NAA) kā Latvijas Kara skolas tradīciju pārmantotāja, turpina cienīt, atjaunot un ievērot ne vien Latvijas pirmās brīvvalsts tradīcijas, bet arī ikdienā ievieš arvien jaunas tradīcijas ar mērķi stiprināt kadetu patriotismu.

Jau vairākus gadus NAA tiek organizēts “Kadetu eseju konkurss”, kuras mērķis ir: veicināt kadetu prasmi rakstveidā izteikt, argumentēt un pamatot savas domas par tēmām, kas aktuālas suverēnai Latvijas valstij un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

Šogad konkursa ietvaros kadeti tiek aicināti argumentētas esejas veidā izteikt savas domas par sekojošiem tematiem:

  1. Mērķtiecība ir karotāju lūgšana, kas vērsta uz sevi (Stjuards Vaidls).
  2.  Mazas tautas var būt lielas, galvenokārt, ar savu garīgo spēku (Zenta Mauriņa).
  3.  Kas grib – meklē iespējas, kas negrib – meklē iemeslus (Nezināms autors).
  4.  Nekad negaidi līdz brīdim, kad tev būs laiks (Ķīniešu gudrība).
  5.  Manas dzimtas ceļi Latvijas vēstures līkločos.
  6.  Brīvā tēma.