Kadeti piedalās starptautiskajā kadetu nedēļā Rumānijā

04/25/2022 - 15:00
Starptautiskā sadarbība
Information prepared by
Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Mācību plānošanas un atbalsta pārvaldes Mācību daļa

Studijas Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijā norit dinamiski, ar izteikti praktisku vidi – nav mācību rutīnas, akadēmiskās lekcijas papildinātas ar aktivitātēm un praktiskajām nodarbībām, šeit gūtās teorētiskās zināšanas tiek pielietotas praksē katru dienu, tajā skaitā arī ārvalstīs, dodoties starptautiskajās apmācībās. Topošo Latvijas armijas virsnieku izglītošanā jau no tās pirmsākumiem par vitāli svarīgu stūrakmeni ir akcentēta iespēja nodrošināt kadetiem daudzveidīgu starptautisko pieredzi. Ik gadu Aizsardzības akadēmijas kadetiem tiek piedāvāts doties pieredzes apmaiņas braucienos uz sabiedroto valstīm. 

Aprīlī Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadeti piedalījās Rumānijas Sauszemes spēku militārās akadēmijas "Nicolae Bălcescu", Sibiu pilsētā, organizētajā starptautiskajā kadetu nedēļā, kurā piedalījās 30 kadeti no Bulgārijas, Gruzijas, ASV, Itālijas, Moldovas un citām valstīm. 

Mūsu kadetiem vizītes laikā bija iespēja iepazīties ar sabiedroto militāro augstskolu izaicinājumiem un pieredzi, kā arī Rumānijas militāro apmācību procesu norisi, militāro vēsturi un kultūras daudzveidību. Pieredzes apmaiņas braucienu mērķis ir jau studiju laikā kadetiem sniegt starptautisko pieredzi, paplašināt redzesloku un padziļinātāku ieskatu par starptautisko sadarbības valstu institūciju darbību.

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija ir 1919. gadā dibinātās Latvijas kara skolas tradīciju pārmantotāja, kas atjaunota 1992. gada 13. februārī. Akadēmija savus darbības mērķus sasniedz, īstenojot profesionālās studiju programmas un veicot zinātniskās pētniecības darbību militārajā jomā. Militārā dienesta jautājumos akadēmija ir tiešā Nacionālo bruņoto spēku komandiera komandpakļautībā. Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija ir vienīgā augstskola Latvijā, kas sagatavo Nacionālo bruņoto spēku virsniekus. Esi virsnieks savas valsts armijā – studē Aizsardzības akadēmijā!
Ar Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas piedāvātajām studiju un apmācības programmām, kā arī kandidātiem izvirzītajām prasībām var iepazīties tās mājaslapā www.naa.mil.lv, bet ar pieteikšanās kārtību un atlases procesu militārajam dienestam un studijām akadēmijā – Nacionālo bruņoto spēku mājaslapas www.mil.lv sadaļā “Kļūsti karavīrs”.