Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas 142 kadeta kandidāti sāk pirmo apmācības posmu ceļā uz virsnieka profesiju

Studijas
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

Pirmdien, 3. septembrī Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā ieradīsies 142 kadeta kandidāti, lai sāktu apmācību kadeta kandidāta kursā.

Studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā Rekrutēšanas un atlases centrs ir atlasījis un nominējis 142 kadeta kandidātus, no kuriem 25  kandidāti ir jau bruņotajos spēkos dienošie karavīri, kuri izvēlējušies militāro karjeru turpināt kā virsnieki.

Virsnieka profesija ir viena no trijām (kareivis, instruktors, virsnieks) bruņoto spēku karavīru profesijām, kurā nodarbinātie savus tiešos amata pienākumus pilda vairāk nekā 30 funkcionālajās jomās un teju 170 specialitātēs. Virsnieki nodrošina militāro vienību un apakšvienību vadību. Viņi arī plāno, nodrošina, kontrolē un vada militāro uzdevumu izpildi un atbild par padotajiem visu līmeņu vienībās.

Kandidātu atlasi studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā bruņotie spēki sāka jūlija vidū. Lai kļūtu par kadeta kandidātiem, viņiem vispirms veica veselības pārbaudi. Kandidāti kārtoja arī psihodiagnostikas un fiziskās sagatavotības pārbaudes testus. Savukārt divu dienu padziļinātajā atlasē individuālajos un grupu uzdevumos, diskusijās un intervijās atlases komisija vērtēja kandidātu personiskās un psiholoģiskās īpašības. Kandidāti darbojās nelielās grupās ar tikko iepazītiem kolēģiem, lai pierādītu savu erudīciju, radošo domāšanu un spēju darboties komandā. Vērtētas tika arī katra individuālās spējas vadīt grupu un uzņemties līdera lomu. Kandidātiem bija jāiztur arī Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetu sagatavotie militarizētie pārbaudījumi.

Pirms virsnieku pamatapmācības uzsākšanas visiem Rekrutēšanas un atlases centra atlasītajiem un nominētajiem kandidātiem jāapgūst kadeta kandidāta kursa programma.  Apmācības kurss sāksies ar administratīvo nedēļu Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, bet jau 7. septembrī 117 kandidāti, kuriem nav iepriekšējās militārās izglītības, dosies uz Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolu Alūksnē kareivja pamata iemaņu apgūšanai. Savukārt jau dienošie karavīri viņiem pievienosies Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolā Cēsīs, kur apgūs instruktora kursa programmu. Pēc sekmīgas kursa beigšanas Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija rīkos papildu atlasi studijām.

Lai kļūtu par virsnieku, ir jāstudē Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā Rīgā, kurā uzņem vidējās un augstākās izglītības iestādes beigušos. Katru gadu līdz 31. jūlijam pieteikties studijām var ne tikai vidējās izglītības iestāžu absolventi vecumā līdz 30 gadiem studijām profesionālā bakalaura Sauszemes, Jūras vai Gaisa spēku militārās vadības programmās, kā arī kandidāti ar 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību vecumā līdz 35 gadiem studijām 15 mēnešu programmā “Komandējošā sastāva virsnieks”, bet arī ārsti, juristi un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju eksperti studijām desmit nedēļu karjeras kursā “Virsnieka speciālista pamatkurss”. Tajā uzņem augstskolas absolventu, kurš ir ieguvis akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē, ārsta grādu un kvalifikāciju ārsta specialitātē un akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību informācijas tehnoloģiju, datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, telemātikas, kiberdrošības, datorvadības vai datorzinātnes specialitātē. Virsnieka profesiju var apgūt arī jau dienošie kareivji un instruktori, kā arī zemessargi.

Iestājoties Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, kadetus sagaida ne vien dinamisks mācību process, bet arī vairākas priekšrocības, kādas nav citās mācību iestādēs. Studijas ir bez maksas – tās tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem. Studiju laikā viņi ir pilnā valsts apgādē un kadetiem tiek nodrošinātas karavīra sociālās garantijas. Kadetiem maksā karavīra algu (stipendiju), sākot ar 850 eiro pēc nodokļu nomaksas. Kadetus nodrošina ar bezmaksas izmitināšanu dienesta viesnīcā un iespēju bez maksas izmantot Sporta kluba kompleksu. Akadēmijā ir pieejama bibliotēka ar plašu militārās un vispārizglītojošās literatūras un periodikas klāstu vairākās valodās, dažādas datu bāzes un bezmaksas interneta pieslēgums.

Pēc akadēmijas absolvēšanas visiem virsniekiem ir nodrošināta dienesta vieta Nacionālo bruņoto spēku vienībās. Dienot bruņotajos spēkos, virsnieks iegūst stabilitāti, turpmāku bezmaksas apmācību specialitātē, svešvalodās un citās dienestam nepieciešamās jomās, darbu komandā mācībās Latvijā un ārvalstīs, kā arī starptautisko operāciju rajonos, karjeras izaugsmi, konkurētspējīgu atalgojumu un plašas sociālās garantijas.

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija ir vienīgā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas īsteno akreditēto studiju virzienu “Militārā aizsardzība”, lai sagatavotu profesionāli izglītotu komandējošo un militāro speciālistu sastāvu valsts aizsardzības nozarei.

Ar Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas piedāvātajām studiju un apmācības programmām un kandidātiem izvirzītajām prasībām var iepazīties akadēmijas tīmekļvietnē www.naa.mil.lv, bet ar pieteikšanās kārtību un atlases procesu militārajam dienestam – bruņoto spēku tīmekļvietnes www.mil.lv sadaļā „Rekrutēšana”, neskaidrību gadījumā rakstot uz Rekrutēšanas un atlases centra elektronisko pasta adresi rekrutesana@mil.lv vai zvanot pa tālruni 67137137.

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļa
Tālrunis: 67335067
E-pasts: prese@mod.gov.lv

Saistītas ziņas