PAR MUMS

Misija

Misija

Misija

NAA ir lietišķo zinātņu augstākās izglītības institūcija, kura atbilstoši augstākās izglītības standartiem Militārās aizsardzības studiju virziena ietvaros īsteno profesionālās bakalaura un maģistra līmeņa augstākās izglītības programmas, sekmīgi apvienojot studējošo akadēmiskās studijas ar profesionālā militārā dienesta karavīru apmācībām, lai sagatavotu zinošus, prasmīgus un profesionālus militāros līderus NBS vienībām.

NAA sagatavo NBS jaunākos virsniekus Sauszemes spēku, Jūras spēku un Gaisa spēku specializācijai, kā arī nodrošina NBS virsnieku karjeras un mūžizglītības iespējas atbilstoši NATO un ES militārās izglītības standartiem. NAA veido un nostiprina kadetos un jaunākajos virsniekos piederības sajūtu NATO un ES dalībvalstu kadetu un virsnieku kopienai.

NAA bauda sabiedrības atzinību un uzticību. Tā ir atvērta jaunām zināšanām, tegnoloģijām un inovācijām. Tā ievieš jaunas studiju un pētniecības formas un metodes, lai nodrošinātu pētījumu un studiju integritāti, starpdisciplināru un uz problēmu atrisināšanu orientētu pieeju NBS virsnieku sagatavošanā un NBS kaujas spēju attīstībā.

NAA respektē akadēmisko brīvību, nodrošina nepārtrauktu akadēmiskā un vispārējā personāla, kvalifikācijas paaugstināšanu un studiju programmu kvalitātes nodrošināšanu un pilnveidošanu. NAA nostiprina Latvijas tautas drošības spējas, attīsta demokrātijas vērtības un sargā Latvijas kultūras un latviskās identitātes pamatvērtības. NAA, kā Latvijas Kara skolas tradīciju pārmantotāja, saglabā un attīsta Latvijas armijas un NBS virsniecības tradīcijas. 

Vīzija

Vīzija

NAA ir moderna, dinamiska, inovatīva un starptautiski atpazīstama profesionālās augstākās militārās izglītības institūcija, kurā veic pētījumus par starptautiskās un nacionālās drošības un aizsardzības jautājumiem.  

 

Vadība

Pieņemšanas laiki

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektora apmeklētāju pieņemšanas laiki ir katru ceturtdienu no plkst. 16:00 līdz plkst. 17:00.

 

 NBS KARAVĪRU VĒRTĪBAS

NBS logo

 

Pašaizliedzība

Drosme

Taisnīgums

Cieņa

Uzticamība

Mīlestība

NBS KARAVĪRU STANDARTI

NBS logo

 

Likumīgums

Saprātīgums

Profesionalitāte

Bibliotēka

Bilde ar Nacionālās aizsardzības akadēmijas Labklājības centru.

Aizsardzības akadēmijas kadetiem ir pieejama jauna bibliotēka ar vairākām ērtām lasītavām un diennakts lasītavu.

Bibliotēkas mērķis ir sekmēt Aizsardzības akadēmijas uzdevumu izpildi, nodrošināt pakalpojumus un informācijas resursus profesionālajām studiju programmām, zinātniskās pētniecības darbam un akadēmiskajai darbībai.

Aizsardzības akadēmijas bibliotēka ir vienīgā nozīmīgā militārās nozares bibliotēka Latvijā. 

 

Kā mūs atrast

Līdz NAA var nokļūt:

Ar 9. autobusu: pietura "Merķeļa iela" (pie Rīgas Cirka). Jābrauc līdz pieturai "Aizsardzības akadēmija", tad jāpanāk atpakaļ aptuveni 100m līdz ieejai pa kreisi, kur var redzēt Kontrolpunktu un barjeras.

Ar 11. tramvaju: pietura "Stacijas laukums" (11. tramvaja galapunkts) vai pietura "Merķeļa iela" . Jābrauc līdz pieturai "Rusova iela", jāiet uz priekšu pa Ķīšezera ielu (garām  VID ēkai) un aiz degvielas uzpildes stacijas "Viada"  jānogriežas pa Ezermalas ielu, jāiet līdz ieejai kreisajā pusē, kur var redzēt Kontrolpunktu un barjeras.

Precīzāku informāciju par sabiedriskā transporta kustības maršrutiem meklējiet Rīgas satiksmes mājas lapā.

Nacionālās aizsardzības akadēmijas darbības pamatvirzieni ir:

  1. virsnieku sagatavošana dienestam Nacionālajos bruņotajos spēkos;
  2. pētījumi militārajā nozarē, kas nepieciešami valsts aizsardzības pilnveidošanai un aizsardzības akadēmijas darbības nodrošināšanai;
  3. valsts aizsardzības sistēmas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana un pārkvalificēšana;
  4. mācību metodisko līdzekļu, mācību grāmatu un zinātnisko darbu sagatavošana un izdošana.

Uzņemšana studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā notiek atlases kārtībā, pamatojoties uz Augstskolu likumu, Militārā dienesta likuma un citu saistošo normatīvo aktu prasībām.