Ziedojumu un dāvinājumu konts

NBS MĀCĪBU VADĪBAS PAVĒLNIECĪBAS ŠTĀBS
Reģ. Nr. 90002056972
PVN Nr. LV90002056972
Ezermalas iela 8B, Rīga, LV-1014
Valsts kase, kods: TRELLV22
Konts: LV18TREL710002901000B