NAA prorektora eseju konkurss

07/31/2019
Studijas
Information prepared by
dižkareive Agnese Jurāne

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas (NAA)  prorektors izsludina eseju konkursu NAA kadetiem, lai veicinātu kadetu prasmi izteikt rakstveidā savas domas, rosinātu kadetus argumentēti paust domas par NBS aktuālajiem jautājumiem un stiprinātu patriotismu.

Eseju konkursā piedāvātie temati:

  1. Tas, ko mēs saņemam, nodrošina mūsu eksistenci. Tas, ko mēs atdodam, veido mūsu dzīvi. (Vinstons Čērčils)
  2. Mana ģimene Barikādēs.
  3. Mana ģimene Baltijas ceļā.
  4. Nebridis, nezināsi cik dziļš. (Emīlis Melngailis)
  5. Gods ir dāvana pašam sev?
  6. Ik neizlēmība nes kavējumu vienu. (Gēte)
  7. Mans zelts ir mana tauta, mans gods ir viņas gods. (R.Baumanis)
  8. Manas dzimtas ceļi Latvijas vēstures līkločos.
  9. Brīvā tēma.

Darba apjoms – ne vairāk kā 1000 – 1200 vārdu jeb 3 A4 lapas ar intervālu 1,5 starp rindām, šrifts Times New Roman, burtu lielums – 12. Darbu iesniegšanas kārtība: iesūtot uz e-pastu: agnese.jurane@mil.lv līdz 2019. gada 30. septembrim. Iesniedzot darbu, autors norāda  savu vārdu, uzvārdu, studiju programmu un kursu, e-pasta adresi.

Eseju konkursa pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti 30.11.2019. Melnās kafijas vakarā, piešķirot vērtīgas balvas.