Alūksnes un Balvu novados notiks Latvijas Nacionālas aizsardzības akadēmijas kadeta kandidātu apmācība

01/04/2023 - 20:59
Militārās mācības
Information prepared by
Mācību vadības pavēlniecības Sabiedrisko attiecību speciālists

No 5. līdz 6. janvārim Alūksnes un Balvu novados, Stompaku purva un Vjadas mežu teritorijās Jaunākā līdera kursa ietvaros norisināsies Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadeta kandidātu taktiskā apmācība, lai pilnveidotu kaujas iemaņas, orientēšanos apvidū un taktisko maršu veikšanu, kā arī piedalītos piemiņas pasākumā Stompaku partizāņu mītnes vietā.
Jaunākā līdera kurss ir pirmsstudiju posma noslēdzošais kurss, kurā tiek pilnveidotas ne tikai teorētiskās zināšanas un praktiskās  iemaņas, bet arī attīstītas līdera prasmes.
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija ir vienīgā augstskola Latvijā, kas piedāvā iegūt augstāko militāro izglītību. Studijas Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā ir unikālas un dinamiskas, akadēmiskā izglītība mijas ar militārās teorijas apguvi un praktisko iemaņu pilnveidi.
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija piedāvā apgūt trīs akreditētas bakalaura studiju programmas militārajā vadībā dienestam Sauszemes, Jūras un Gaisa spēkos. Šajās studiju programmās konkursa kārtībā uzņem Latvijas Republikas pilsoņus vecumā līdz 30 gadiem.
Savukārt profesionālā augstākās izglītības programma “Komandējošā sastāva virsnieks” piedāvā jauniešiem ar akadēmisko vai otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību studēt akadēmijā, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Tajā uzņem studēt gribētājus vecumā līdz 35 gadiem.
Ar Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas piedāvātajām studiju un apmācības programmām, kā arī kandidātiem izvirzītajām prasībām pieteikšanās kārtību un atlases procesu studijām akadēmijā var iepazīties tīmekļa vietnē www.naa.mil.lv.

Iedzīvotāju ievērībai!
Mācību laikā Alūksnes un Balvu novados, Stompaku purva un Vjadas mežu teritorijās un tuvējā apkārtnē, plānota karavīru pārvietošanās diennakts gaišajā un tumšajā laikā pa koplietošanas ceļiem. 
Nacionālie bruņotie spēki aicina Alūksnes un Balvu  novadu iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret Latvijas Nacionālas aizsardzības akadēmijas aktivitātēm.
 
Informāciju sagatavoja: 
Mācību vadības pavēlniecības
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Agnese Jurāne
Tālrunis: 25450388
E-pasts: agnese.jurane@mil.lv