Mācības „BURNING SAND 2023”

07/31/2023 - 15:19
Militārās mācības
Information prepared by
Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas MPAP Mācību daļa

No šī gada 26. jūnija līdz 26. jūlijam Ādažu poligonā kadeti piedalījās Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas organizētājās mācībās „BURNING SAND 2023”. Mācību laikā kadeti pilnveidoja kaujas prasmju uzturēšanu un līdera prasmju attīstību – individuāli, nodaļas, vada un rotas sastāvā, lai sekmīgi izpildītu kājnieku nodaļas un vada uzdevumus rotas līmeņa vienībā, tāda veidā stiprinot valsts aizsardzību. Mācību mērķis bija intensīvā apmācību procesā nostiprināt kadetu šaušanas un navigācijas prasmes,  lauka kaujas iemaņas, nodarbību vadīšanu un sagatavošanu. 

Mācībās piedalījās ne tikai kadeti no Aizsardzības akadēmijas Sauszemes, Jūras un Gaisa spēku militārās vadības profesionālā bakalaura un “Komandējošā sastāva virsnieks” studiju programmām, bet arī Valsts robežsardzes koledžas apmācāmie, Zemessardzes vada komandiera kursu apgūstošie zemessargi un Rotas komandiera kvalifikācijas uzturēšanas kursu (RKKUK) apgūstošie karavīri. Mācības piedalījās arī kadeti no Amerikas Savienotajām Valstīm un Grieķijas, kuri izvēlējušies pilnveidot un attīstīt savas zināšanas praksē Aizsardzības akadēmijā. 

Aizsardzības akadēmiju atbalstīja Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Paplašinātās klātbūtnes kaujas grupa Latvijā – spāņu kontingenta mehanizētā rota, kura ar lielu entuziasmu pildīja gan taktiskos uzdevumus, gan arī iesaistījās Aizsardzības akadēmijas apmācībā. 

Aizsardzības akadēmijā studējošie zemessargi mācību ietvaros piedalījās triju nedēļu intensīvās apmācībās, kur pilnveidoja un nostiprināja komandierim nepieciešamās iemaņas, lai spētu patstāvīgi un kvalitatīvi pildīt virsnieku pienākumus un uzdevumus, absolvējot Zemessardzes vada komandiera kursu un turpinot dienestu Zemessardzē kā leitnanti.

Savukārt Valsts robežsardzes koledžas apmācāmie apguva ne vien militārās iemaņas, bet arī pilnveidoja spējas krīzes laikā integrēties un efektīvi sadarboties ar Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vienībām valsts robežas drošības uzturēšanā.

Jau ceturto gadu mācību noslēgumā sadarbībā ar sabiedroto spēku karavīriem tika īstenots taktiskais vingrinājums, kā laikā visi apmācāmie – kadeti, zemessargi, RKKUK kursanti un robežsargi – trīs dienu garumā nostiprināja mācībās apgūtās zināšanas, rotas sastāvā veicot taktiskos manevrus un pildot uzbrukuma un aizsardzības operācijas. Vingrinājumā sabiedroto vienības pastiprināja kājnieku rotas ar mehanizētām transporta vienībām.

Turklāt NBS vienībās dienošie leitnanti – šī gada jūnijā Aizsardzības akadēmiju absolvējušie virsnieki – aktīvi iesaistījās mācību īstenošanā, veicot taktiskā vingrinājuma plānošanu, kā arī tā realizācijas laikā pildot novērotāju un kontrolētāju uzdevumus.

Aizsardzības akadēmija ir vienīgā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas īsteno akreditēto studiju virzienu “Militārā aizsardzība”, lai sagatavotu profesionāli izglītotu komandējošo un militāro speciālistu sastāvu valsts aizsardzības nozarei. 

Aktuālo informāciju par studiju programmām iespējams uzzināt vietnē: https://www.naa.mil.lv/lv/studiju-programmas

IZGLĪTĪBA MILITĀRAI KARJERAI UN DZĪVEI

Informāciju sagatavoja:
Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas 
MPAP Mācību daļa
Elīna Artamonova
E-pasts: elina.artamonova@mil.lv