Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija kaujas prasmju pilnveidošanai un uzturēšanai organizē praktiskās nodarbības „Vasaras lauka nometne”

30.07.2021
Militārās mācības
Informāciju sagatavoja
seržante Tatjana Kleinhofa

No šā gada 28. jūnija līdz 23. jūlijam Ādažu poligonā kadeti padalās Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas organizētājā Vasaras lauka nometnē. Nometnes laikā kadeti pilnveido individuālās un kolektīvās lauka kaujas prasmes nodaļas, vada un rotu sastāvā. Nometnes mērķis ir intensīvā apmācību procesā nostiprināt kadetu zināšanas un praktiskās iemaņas taktikā, kaujas šaušanā, pirmās palīdzības sniegšanā, topogrāfijā, kā arī taktisko operāciju veikšanā.

Vasaras lauka nometnē piedalās ne vien kadeti no Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Sauszemes, Jūras un Gaisa spēku militārās vadības profesionālā bakalaura un “Komandējošā sastāva virsnieks” studiju programmām, bet arī Valsts robežsardzes koledžas apmācāmie un Zemessardzes vada komandiera kursu apgūstošie zemessargi.

Vasaras lauka nometnē Valsts robežsardzes koledžas reflektanti apgūst ne vien militārās iemaņas, bet arī pilnveido spējas krīzes laikā integrēties un efektīvi sadarboties ar Nacionālo bruņoto spēku vienībām valsts robežas drošības uzturēšanā.

Savukārt Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā studējošie zemessargi Vasaras lauka nometnes ietvaros piedalās divu nedēļu intensīvās apmācībās, kur pilnveido un nostiprina komandierim nepieciešamās iemaņas, lai spētu patstāvīgi un kvalitatīvi pildīt virsnieku pienākumus un uzdevumus, absolvējot Zemessardzes vada komandiera kursu un turpinot dienestu Zemessardzē kā leitnanti.

Jau otro gadu Vasaras lauka nometnes noslēgumā, sadarbībā ar sabiedroto spēku karavīriem, tiek īstenots taktiskais vingrinājums, kā laikā visi apmācāmie – kadeti, robežsargi, zemessargi – trīs dienu garumā nostiprinās nometnē apgūtās zināšanas, rotas sastāvā veicot taktiskos manevrus un pildot uzbrukuma un aizsardzības operācijas. Vingrinājumā sabiedroto vienības pastiprina kājnieku rotas ar mehanizētām transporta vienībām un gaisa atbalstu.

Turklāt Nacionālo bruņoto spēku vienībās dienošie leitnanti – šā gada jūnijā Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju absolvējušie virsnieki – aktīvi iesaistās Vasaras lauka nometnes īstenošanā, veicot taktiskā vingrinājuma plānošanu, kā arī tā realizācijas laikā pildot novērotāju un kontrolētāju uzdevumus.

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija ir vienīgā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas īsteno akreditēto studiju virzienu “Militārā aizsardzība”, lai sagatavotu profesionāli izglītotu komandējošo un militāro speciālistu sastāvu valsts aizsardzības nozarei.