Bibliotēka

Nacionālās aizsardzības akadēmijas bibliotēka ir akreditēta vietējās nozīmes bibliotēka.

Bibliotēkas galvenais mērķis ir sekmēt Nacionālās aizsardzības akadēmijas uzdevumu izpildi, nodrošināt profesionālajām studiju programmām, zinātniskās pētniecības darbam un akadēmiskajai darbībai nepieciešamos informācijas resursus un pakalpojumus.

Bibliotēkas vadītāja Laila Tīģere.
Tālrunis: 67076868,
e-pasts: Laila.Tigere (at) mil.lv

Bibliotekāres Agnese Pavlina un Sarmīte Dortāne.
Tālrunis: 67076868,
e-pasts: Agnese.Pavlina (at) mil.lv
e-pasts: Sarmite.Dortane (at) mil.lv

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas bibliotēkas adrese:
Ezermalas iela 6B, Rīga, LV-1014.