Studijas NAA - mēs piedāvājam

 • Bezmaksas studijas - studējošie ir pilnā valsts apgādē.
 • Stabils atalgojums jau studiju laikā:
  • karavīra alga (sākot ar 470 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas);
  • uzturdevas kompensācija (308,76 eiro mēnesī);
  • dzīvokļa īres kompensācija (142,29 eiro mēnesī).
 • Apmaksāta veselības aprūpe un karavīra sociālās garantijas.
 • Personības izaugsme un līdera spēju izkopšana komandas darbā.
 • Laba mācību bāze Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā un sadarbības partneraugstskolās Rīgas Tehniskajā universitātē un Latvijas Jūras akadēmijā.
 • Profesionāli lektori, svešvalodu apguve un dalība starptautiskajās aktivitātēs.
 • Bezmaksas dienesta kopmītne, sporta zāles un peldbaseins.
 • Moderna bibliotēka ar plašu militārās un vispārizglītojošās literatūras un periodikas klāstu dažādās valodās, datu bāzes, bezmaksas interneta pieslēgums.
 • Iespēja studiju laikā nodarboties ar pētniecisko darbību un publicēties žurnālā „Kadets”.
 • Aktīva dalība studējošo pašpārvaldē – Krīvu padomes darbā un tās organizētos pasākumos.
 • Kultūras, sporta un saliedēšanas pasākumi.
 • Prakses studiju laikā Latvijā un ārvalstīs.
 • Nodrošināta dienesta vieta Nacionālajos bruņotajos spēkos.
 • Pilnvērtīga, interesanta karjera pēc akadēmijas absolvēšanas un stabils atalgojums.
 • Profesionālā izaugsme un turpmāka bezmaksas izglītība Latvijā un ārvalstīs.