Jānis Bērziņš

Dr. oec. Jānis Bērziņš

Direktors

Intereses
Krievijas mūsdienu karadarbības teorijas, starptautiskā politiskā ekonomika, ekonomikas ietekme uz aizsardzības nozari, ģeopolitika, drošības politiku.

Publikācijas

Berzins, J. (2017), Neoliberalism, Austerity and Economic Populism. The Rise of Populism: Lessons for the European Union and the United States of America, 978-9934-18-280-8 (ISBN)