PĒTNIECĪBA

Drošības un stratēģiskās pētniecības centrs

Drošības un stratēģiskās pētniecības centrs 

Drošības un stratēģiskās pētniecības centrs ir Aizsardzības akadēmijas zinātniskais institūts. Pētniecības centra mērķis ir nodrošināt Aizsardzības akadēmijas zinātnisko darbību, veicināt militārās zinātnes attīstību Latvijā un īstenot pētnieciskos projektus atbilstoši Latvijas drošības un aizsardzības politikas prioritātēm. 

Aizsardzības tehnoloģiju un inovācijas centrs

Aizsardzības tehnoloģiju un inovācijas centrs

Aizsardzības tehnoloģiju un inovācijas centrs – modernākie aizsardzības risinājumi 21. gadsimta izaicinājumiem. Inovāciju centra mērķis ir nozares politikas īstenošana mūsdienīga Nacionālo bruņoto spēku (NBS) nodrošinājuma un NBS mobilizācijas resursu bāzes – nacionālās aizsardzības un drošības industrijas – attīstības atbalsta jomā. 

Studējošo iesaiste pētniecībā

Studējošo iesaiste pētniecībā

NAA vismaz reizi gadā rīko zinātniski pētnieciskās konferences, kur studējošie un absolventi prezentē savu pētījumu rezultātus. NAA studējošo zinātniski pētnieciskām aktivitātēm ir praktisks ieguldījums militārās zinātnes starpdisciplināro jomu attīstīšanā, jo studējošo pētniecības rezultāti un priekšlikumi viennozīmīgi tiek virzīti uz NAA un NBS militārā dienesta satura pilnveidi. Savukārt Baltijas Aizsardzības koledžas rīkotās ikgadējas starptautiskas konferences sniedz papildus iespēju maģistratūras programmas studentiem paplašināt redzesloku aktuālos vēstures, drošības politikas, stratēģiskos, līderības un operacionālos jautājumos, kas balstās, gan uz nozares atziņām, gan akadēmiskiem pētījumiem.