Kāpēc studēt NAA?

KĀ IESTĀTIES NACIONĀLAJĀ AIZSARDZĪBAS AKADĒMIJĀ?

Studiju programmas

Fotogalerija: Atvērto durvju diena NAA

Augsta studiju kvalitāte

  • Personības izaugsme un līdera spēju izkopšana komandas darbā.
  • Laba mācību bāze Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā un sadarbības partneraugstskolās Rīgas Tehniskajā universitātē un Latvijas Jūras akadēmijā.
  • Profesionāli lektori, svešvalodu apguve un dalība starptautiskajās aktivitātēs.

Studentu dzīve

Bezmaksas dienesta kopmītne, sporta zāles un peldbaseins.

Moderna bibliotēka ar plašu militārās un vispārizglītojošās literatūras un periodikas klāstu dažādās valodās, datu bāzes, bezmaksas interneta pieslēgums.

Iespēja studiju laikā nodarboties ar pētniecisko darbību un publicēties žurnālā „Kadets”.

Aktīva dalība studējošo pašpārvaldē – Krīvu padomes darbā un tās organizētos pasākumos.

Kadetu klubs un militārās tradīcijas.

Kultūras, sporta un saliedēšanas pasākumi.

Prakses studiju laikā Latvijā un ārvalstīs.