Vēsture

Latvijas vienīgā augstākā militārā mācību iestāde Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija ir Latvijas Kara skolas tradīciju pārmantotāja un turpinātāja.

Kad 1918. gada 18. novembrī tika proklamēta Latvijas Republika, par vienu no galvenajiem uzdevumiem kļuva Latvijas armijas izveide. 1919. gada 13. septembrī saskaņā ar Latvijas armijas virspavēlnieka ģenerāļa Dāvida Sīmansona pavēli tika dibināta Kara skola. Par tās komandieri tika iecelts kapteinis Rūdolfs Klinsons. Kara skola izvietojās Krišjāņa Barona ielā 99 bijušā Garīgā semināra telpās. Mācības sāka 3. oktobrī, bet Bermonta karaspēka uzbrukuma dēļ tās pārtrauca un Kara skolas personālsastāvs tika nosūtīts uz fronti.

Beidzoties cīņām ar Bermontu, Kara skolas personālsastāvs 30. novembrī atgriezās Rīgā, lai atsāktu apmācības. Pēc grūta gājiena no Jelgavas vakariņās nebija nekā cita ko likt galdā – vienīgi melna kafija, marmelāde un rupjmaize. Tā dzima tradīcija, kuru vēlāk ievēroja visu Kara skolas pastāvēšanas laiku – Melnās kafijas vakars.

Kara skola darbojās līdz 1940. gada rudenim, kad padomju okupācija izbeidza virsnieku sagatavošanu Latvijas armijai.

Pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas viens no svarīgākajiem uzdevumiem bija Nacionālo bruņoto spēku (NBS) izveide. Lai nodrošinātu topošos bruņotos spēkus ar kvalitatīvu komandējošo sastāvu, Latvijas Republikas Ministru Padome 1992. gada 13. februārī ar lēmumu Nr. 54 dibināja Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju. Par pirmo atjaunotās Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas priekšnieku kļuva pulkvedis Valdis Matīss.

Sākotnēji Nacionālā aizsardzības akadēmija bija izvietota Mālpils lauksaimniecības tehnikuma telpās. Tur pēc saīsinātas sešu mēnešu programmas virsnieka profesiju apguva 72 kadeti. 1992. gada beigās Nacionālā aizsardzības akadēmija ieguva jaunas telpas Rīgā, Ezermalas ielā 6/8, bijušās Birjuzova karaskolas teritorijā.

Turpmākajos gados līdztekus mācību un kultūras darbam daudz pūļu un līdzekļu tika veltīts NAA infrastruktūras sakārtošanai. Tika remontētas kadetu kopmītnes un mācību korpusi, uzbūvēta šautuve un šķēršļu josla. Tika izveidoti taktikas un simulatoru centri, iekārtota datorklase, kā arī pilnveidota bibliotēka.

Laika gaitā ir mainījusies Nacionālās aizsardzības akadēmijas vadība, personāls, struktūra un pakļautība, kā arī ir mainījušās studiju programmas. Ja NAA pastāvēšanas sākumā tika izvirzīta prasība sagatavot iespējami vairāk virsnieku iespējami īsākā laikā, tad jau nākamie gadi bija pilnveidošanās gadi, meklējot piemērotāko militārās izglītības modeli un efektīvāko realizācijas ceļu, par prioritāti nosakot izglītības kvalitāti.

Šobrīd NAA realizē akreditētas studiju programmas kadetiem ar augstāko un vidējo izglītību. Kopš 2010. gada NAA realizē akreditētu profesionālā maģistra studiju programmu „Militārā vadība un drošība”. NAA mācību procesā un NBS virsnieku tālākajā militārajā izglītošanā svarīgs ir Jaunākā štāba virsnieka kurss un Starptautiskais Jūras spēku vidējā līmeņa vadības un štāba virsnieka kurss.

Militārās vadības studiju programmas (kadetiem ar vidējo izglītību) realizē trīs virzienos, lai sagatavotu nākamos virsniekus dienestam Jūras spēku Flotilē, Gaisa spēku Aviācijas bāzē un Sauszemes spēkos. Studiju laikā kadeti apgūst militārās zināšanas NAA, kā arī atbilstoši izvēlētajai specialitātei mācās attiecīgajā augstskolā – Rīgas Tehniskajā universitātē vai Latvijas Jūras akadēmijā.

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijai ir tiesības īstenot akreditēto studiju virzienu MILITĀRĀ AIZSARDZĪBA un studiju virzienam atbilstošās studiju virziena akreditācijas lapas Nr. 156 pielikumā norādītās studiju programmas un piešķirt atbilstošus grādus, grādus un profesionālās kvalifikācijas vai profesionālās kvalifikācijas. Studiju programmas: 1) profesionālā bakalaura studiju programma „Gaisa spēku militārā vadība”; 2) profesionālā bakalaura studiju programma „Jūras spēku militārā vadība”; 3) profesionālā bakalaura studiju programma „Sauszemes spēku militārā vadība”; 4) otrā līmeņa augstākās izglītības programma „Komandējošā sastāva virsnieks”; 5) profesionālā maģistra studiju programma „Militārā vadība un drošība”.

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektori:

  • pulkvedis Valdis Matīss (30.03.1992.-27.02.1998.);
  • pulkvežleitnants Ilmārs Vīksne (27.02.1998.-03.04.2001.);
  • pulkvežleitnants Juris Maklakovs (03.04.2001.-13.05.2004.);
  • brigādes ģenerālis Kārlis Krēsliņš (14.05.2004.-27.05.2005.);
  • pulkvežleitnants Gunārs Upītis (28.05.2005.-28.09.2007.);
  • jūras kapteinis Vladimirs Dreimanis (28.09.2007.-30.06.2010.);
  • pulkvedis Andris Kalniņš (30.06.2010.-10.05.2011.);
  • pulkvedis Egils Leščinskis (10.05.2011.-19.06.2015.);
  • pulkvedis Georgs Kerlins (19.06.2015.-08.09.2017.);
  • pulkvedis Valts Āboliņš – kopš 08.09.2017.