Bibliotēkas vēsture

Ieskats bibliotēkas vēsturē

 • Nacionālās aizsardzības akadēmijas (NAA) bibliotēka sākta veidot 1992. gadā reizē ar NAA izveidi, bibliotēkas darbinieku skaits bija seši cilvēki.

 • Bibliotēkas vadītāja Laila Tīģere vada bibliotēku kopš 1992. gada. Kopā ar bibliotēkas darbiniecēm Inesi Vilisteri, Aneti Cēberi, Sanitu Lovčinovsku un Ulriku Roni tika likti pamati bibliotēkas izveidei un attīstībai.

 • Saskaņā ar Bibliotēku likumu NAA bibliotēka ir Latvijas Bibliotēku reģistrā reģistrēta bibliotēka (Nr. BLBO0527) un vienīgā nozīmīgā militārās nozares bibliotēka Latvijā.

 • 1994. gada oktobrī NAA bibliotēka piedalījās Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA) dibināšanā un kopš tā laika aktīvi piedalās LATABA darbībā.

 • Kopš 1999. gada bibliotēka veido elektronisko katalogu. (Katalogs pieejams šeit)

 • Kopš 2004. gada bibliotēkas nosaukums ir Militārās informācijas birojs (MIB).

 • Kopš 2006. gada NAA bibliotēka ir ALISES virtuālā kopkataloga dalībniece. Kopkatalogs piedāvā 11 Latvijas augstskolu un speciālo bibliotēku virtuālo kopkatalogu, kas tiek veidots bibliotēku informācijas sistēmā ALISE. (Saite pieejama šeit)

 • 2004. gadā, lai sekmētu NAA bibliotēkas attīstību līdzīgi NATO valstu militārajām bibliotēkām, ar Dānijas Karaliskās Militārās akadēmijas finansiālo atbalstu sākta NAA bibliotēkas renovācija.

 • 2005. gada 5. oktobrī notika svinīga jaunās NAA bibliotēkas atklāšana, piedaloties NBS komandierim, Dānijas Karaliskās Militārās akadēmijas rektoram un citām amatpersonām un viesiem.

 • Kopš 2007. gada bibliotēkas darbinieku skaits ir trīs cilvēki - vadītāja Laila Tīģere un bibliotekāres Sanita Lovčinovska un Anete Cēbere.

 • No 2008. gada 7. marta līdz 2009. gada 20. martam NAA bibliotēkas vadītāja Laila Tīģere ievēlēta par LATABA valdes priekšsēdētāju.

 • 2010. gadā NBS restrukturizācijas periodā bibliotēkas darbinieču skaits samazināts no trim uz divām – vadītāja Laila Tīģere un bibliotekāre Sanita Lovčinovska.

 • Kopš 2010. gada 5. februāra atjaunots sākotnējais nosaukums Bibliotēka.

 • 2011. gada 5. decembrī bibliotēka saņēma akreditācijas apliecību uz pieciem gadiem un atzinumu par vietējas nozīmes bibliotēkas statusa piešķiršanu. 

 • Kopš 2013. gada bibliotēkas darbinieku skaits ir trīs cilvēki - vadītāja Laila Tīģere un bibliotekāres Sanita Lovčinovska un Sarmīte Dortāne.