Virsnieka speciālista pamatkurss

PIESAKIES

Kursa forma: pilna laika klātiene

Kursa ilgums: 16 nedēļas (1 nedēļa administratīvo jautājumu risināšanai, 15 nedēļas - kurss)

Mācību maksa: nav (mācības tiek finansētas no NBS budžeta līdzekļiem)

Mācību bāze: NAA (Rīga), NBS Kājnieku skola (Alūksne) un NBS Instruktoru skola (Cēsis)

Mācību valoda: latviešu

Mācību plānojums: katru darba dienu (atsevišķos gadījumos arī sestdienās un svētdienās)

Iestāšanās nosacījumi:

1. Augstskolas absolvents, kas ieguvis akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sekojošās specialitātēs

  • teologa;
  • jurista;
  • ārsta;
  • psihologa;
  • informāciju tehnoloģijas, datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, telemātikas, kiberdrošības, datorvadības vai datorzinātņu speciālista,
  • diriģenta kvalifikāciju vai bakalaura grādu minētajā jomā;
  • farmaceita.

2. Vecuma ierobežojums - 39 gadi karavīriem, kas turpinās profesionālo dienestu bruņotajos spēkos, un 54 gadi zemessargiem, kas turpinās dienestu Zemessardzē;

3. Veselības atbilstība dienestam NBS vai dienestam Zemessardzē;

4. Angļu valodas zināšanas ALCPT testā - 70 punkti un vairāk.

Kursa mērķis: sniegt nozares speciālistam vispārējas militārās zināšanas un prasmes, lai karavīru vai zemessargu speciālistu varētu integrēt Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS) un izglītojamais pēc kursa beigšanas dotu savu profesionālo pienesumu NBS kā virsnieks speciālists atbilstošajā specialitātē.

Kvalifikācijas piešķiršana: virsnieka speciālista pamatkursa absolventi saņem sertifikātu par kursa beigšanu, viņiem tiek piešķirta virsleitnanta dienesta pakāpe (sertificētiem ārstiem - kapteiņa dienesta pakāpe) un viņi turpina profesionālo dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos savā specialitātē.

Informācija par uzņemšanu:                                                       Informācija par kursa norisi:

RAC                                                                                              Kapteine Evija Eisaka
rekrutesana@mil.lv                                                                       epasts: 
evija.eisaka@mil.lv
tel. 67137137                                                                                mob.t. 28305726

PIESAKIES