Dr.sc.pol. Toms Rostoks

Dr. sc. pol. Toms Rostoks

Direktors

Intereses
Latvijas un Baltijas valstu drošība, uz Krieviju vērstā NATO atturēšanas stratēģija Baltijas valstīs, valstu nodomi, Latvijas ārpolitika un drošības politika, militārā dienesta modeļa izvēli ietekmējošie faktori u.c.

Publikācijas

Rostoks, T. (2021) Starptautiskā drošība pandēmijas laikā. Latvijas ārējā un drošības politika: gadagrāmata. Red.: Andris Sprūds, Sintija Broka; Latvijas Ārpolitikas institūts Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts. 

Rostoks, T., Gavrilko, G. (2021) Defence Policy and Armed Forces in Times of Pandemic. Konrad Adenauer Foundation. 

Rostoks, T. (2021) Ryanair lidmašīnas starpgadījums Baltkrievijas gaisa telpā - uz ko vēl Baltkrievijas režīms varētu būt spējīgs? DSCP zinātniskais raksts 01/21. 1-8. lpp.

Rostoks, T., (2020) Global Processes and Latvian Foreign Policy in 2019. Latvian Foreign and Security Policy Yearbook 2020. Sprūds, A., Broka, S. (eds.). Latvian Institute of International Relations.

Baranowski, M., Kojala, L., Rostoks, T., Stoicesku, K., Lawrence, T. (2020) What Next for NATO? Views from the North-East Flank on Alliance Adaptation. Policy Paper. International Centre for Defence and Security. 

Rostoks, T. (2020) Managing Deterrence and Escalation on NATO's Eastern Flank. Towards #NATO2030: The Regional Perspective of the Baltic States and Poland. Eds.: Māris Andžāns, Mārtiņš Vargulis Riga: Latvian Institute of International Affairs. 

Rostoks, T. (2020) Europeanization of Latvia’s foreign policy. Latvia Human Development Report 2019/2020: Europeanization of Latvia Riga: Advanced Social and Political Research Institute of the University of Latvia. 

Rostoks, T. (2020) Eiropeizācija Latvijas ārpolitikā. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2019/2020. Latvijas eiropeizācija Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2020. 33.-40.lpp.

Rostoks, T. (2020) Latvia as Host Nation. Lessons from the Enhanced Forward Presence, 2017-2020. Ed. by Alexander Lanoszka, Christian Leuprecht, and Alexander Moens. Rome: NATO Defense College.

Rostoks, T. (2019) Atturēšanas iekšējie un ārējie nosacījumi: vai Latvija spēj pārtapt par Dāvidu? Latvijas ārējā un drošības politika: Gadagrāmata 2019. Sprūds, A., Vizgunova, E., Broka, S. (Red.) Latvijas Ārpolitikas institūts. 109.-122. lpp.

Rostoks, T., Vanaga, N. (2019) Deterring Russia in Europe (eds.). Routledge.

Rostoks, T., Vanaga, N. (2018) Creating an Effective Deterrent against Russia in Europe: Military and Non-military aspects of Deterrence. Friedrich Ebert Foundation. pp. 1.-25.

Rostoks, T. (2018) Identifying Intentions: Latvian Policy-Makers’ Perceptions of Russia’s Intentions. Journal of Baltic Studies 49:1. pp. 21.-45.

Rostoks, T., Vanaga, N. (2018) Creating an Effective Deterrent against Russia in Europe: Military and Non-military aspects of Deterrence. Friedrich Ebert Foundation. pp. 1.-25.

Rostoks, T. (2018) Identifying Intentions: Latvian Policy-Makers’ Perceptions of Russia’s Intentions. Journal of Baltic Studies 49:1. pp. 21.-45.

Rostoks, T., Vanaga, N. (2017) Deterring Russia in the Baltic Sea Region: Latvia’s Defence Developments in Regional Context. Friedrich Ebert Foundation. pp. 1.-23.

Rostoks, T. (2017) Latvijas reakcija uz Ukrainas krīzi un NATO drošības garantiju pastiprināšana. Latvijas ārlietu simtgade. Darbi un personības. Sprūds, A., Ščerbinskis, V., Potjomkina, D. (Red.) Latvijas Ārpolitikas Institūts. 231.-249. lpp.

Rostoks, T. (2017) Latvijas reakcija uz Ukrainas krīzi un NATO drošības garantiju pastiprināšana. Latvijas ārlietu simtgade. Darbi un personības. Sprūds, A., Ščerbinskis, V., Potjomkina, D. (Red.) Latvijas Ārpolitikas Institūts. 231.-249. lpp.

Rostoks, T., Vanaga, N. Deterring Russia in the Baltic Sea Region: Latvia’s Defence Developments in Regional Context. Friedrich Ebert Foundation, 2017. pp. 1.-23.

Rostoks, T., Vanaga, N. (2016) Latvia’s Security and Defence post-2014. Journal on Baltic Security 2:2. pp. 71.-108.

Rostoks, T. Latvijas-Krievijas attiecības sabiedrības skatījumā. DSCP zinātniskais raksts 02/16. 1-37. lpp.

Rostoks, T. (2016) IR, or no IR? The Potential Contribution of IR Subjects to Professional Military Education at the Latvian National Defence Academy. Infinity Journal (special edition). pp. 22.-26.

Auers, D., Rostoks, T. (2016) The 2015 Latvian Presidency of the Council of the European Union. Journal of Common Market Studies 54:S1. pp. 83.-90.

Rostoks, T., Vanaga, N. (2016) Latvia’s Security and Defence post-2014. Journal on Baltic Security 2:2. pp. 71.-108.

 

Izglītība

2000-2008
Doktora grāds politikas zinātnē ar specializāciju starptautiskajā politikā, Latvijas Universitāte.
1998-2000
Maģistra grāds politikas zinātnē, Latvijas Universitāte.
1994-1998
Bakalaura grāds politikas zinātnē, Latvijas Universitāte.